Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
amo:projekt_tematy [2018/11/20 00:27]
pszwed [11. System rejestracji pacjentów]
amo:projekt_tematy [2018/11/20 00:28] (current)
pszwed [13. Restauracja/kawiarnia]
Line 155: Line 155:
 ====13. Restauracja/​kawiarnia==== ====13. Restauracja/​kawiarnia====
  
-System ma umożliwiać przyjmowanie zamówień przez kelnerów. Kelner obsługując stolik przyjmuje zamówienie i wprowadza dane do komputera PDA pracującego w lokalnej sieci WiFi. Zamówienie dla danego stolika jest przekazywane do serwera. Zamówienie odbierane jest w kuchni, gdzie są przygotowywane potrawy. Gotowe potrawy wystawiane są na tacce z numerem zamówienia. Kelner odbiera tackę, sprawdza numer i zanosi potrawy do stolika. Zamówienie może być realizowane w kilku etapach. System umożliwia wystawienie rachunku oraz potwierdzenie przyjęcia opłaty.+System ma umożliwiać przyjmowanie zamówień przez kelnerów. Kelner obsługując stolik przyjmuje zamówienie i wprowadza dane do urządzenia mobilnego (np. tabletu)  ​pracującego w lokalnej sieci WiFi. Zamówienie dla danego stolika jest przekazywane do serwera. Zamówienie odbierane jest w kuchni, gdzie są przygotowywane potrawy. Gotowe potrawy wystawiane są na tacce z numerem zamówienia. Kelner odbiera tackę, sprawdza numer i zanosi potrawy do stolika. Zamówienie może być realizowane w kilku etapach. System umożliwia wystawienie rachunku oraz potwierdzenie przyjęcia opłaty.
  
 ====14. Serwis umożliwiający rezerwację zasobów (sal, laptopów, rzutników)==== ====14. Serwis umożliwiający rezerwację zasobów (sal, laptopów, rzutników)====
amo/projekt_tematy.txt · Last modified: 2018/11/20 00:28 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0