Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
amo:projekt_tematy [2018/11/20 00:28]
pszwed [13. Restauracja/kawiarnia]
amo:projekt_tematy [2019/02/02 01:28] (current)
pszwed [10. System do wyświetlania rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej]
Line 122: Line 122:
     *Losowanie tras (np: sypialnie - biura, sypialnie - centra handlowe)     *Losowanie tras (np: sypialnie - biura, sypialnie - centra handlowe)
  
-====10. System do wyświetlania ​rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej==== ​   +====10. System do publikacji ​rozkładów jazdy pojazdów komunikacji miejskiej==== ​   
-Celem systemu jest publikacja ​w Internecie rozkładów jazdy (rozkład jazdy danej linii, rozkład jazdy z określonego przystanku). Projektując system można wzorować się na serwisie MPK.+Celem systemu jest umożliwienie przygotowania i publikacji ​w Internecie rozkładów jazdy (rozkład jazdy danej linii, rozkład jazdy z określonego przystanku). Projektując system można wzorować się na serwisie MPK. 
  
  
amo/projekt_tematy.txt · Last modified: 2019/02/02 01:28 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0