Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
amo:zadania_tematy [2017/10/10 01:12]
pszwed
amo:zadania_tematy [2018/10/01 12:45]
pszwed [Rejestracja]
Line 5: Line 5:
  
 [[http://​home.agh.edu.pl/​pszwed/​amo/​inscr-amo-2017-zadania.html|Zarejestruj temat]] :!: **Uwaga** [[http://​home.agh.edu.pl/​pszwed/​amo/​inscr-amo-2017-zadania.html|Zarejestruj temat]] :!: **Uwaga**
-:!: **Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Maksymalnie ​dwie grupy (z trzech ​terminów zajęć) mogą wybrać ten sam temat**+:!: **Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Maksymalnie ​trzy grupy (z różnych ​terminów zajęć) mogą wybrać ten sam temat**
  
-[[http://​home.agh.edu.pl/​pszwed/​inscr/​list.cgi?​courseid=amo-2017-zadania&​title=Analiza_i_Modelowanie_Oprogramowania_Lab_2017|Laboratorium - lista zarezerwowanych tematów]]+[[http://​home.agh.edu.pl/​pszwed/​inscr/​list.cgi?​courseid=amo-2018-zadania&​title=Analiza_i_Modelowanie_Oprogramowania_Lab_2018|Laboratorium - lista zarezerwowanych tematów]]
  
 Funkcja do rejestracji jest niestety bardzo prymitywna, za co z góry przepraszam. Działanie jej polega na dopisywaniu kolejnych wierszy do pliku tekstowego. Nanosząc ręcznie poprawki najłatwiej jest mi usuwać całe wiersze. Funkcja do rejestracji jest niestety bardzo prymitywna, za co z góry przepraszam. Działanie jej polega na dopisywaniu kolejnych wierszy do pliku tekstowego. Nanosząc ręcznie poprawki najłatwiej jest mi usuwać całe wiersze.
amo/zadania_tematy.txt · Last modified: 2018/10/01 12:46 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0