Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


amo:zadanie_3

Zadanie 3 Diagram struktury klas

Celem jest opracowanie diagramu klas i uaktualnienie diagramów przypadków użycia.

Klasy

-Dla klas należy zdefiniować atrybuty.

 • Nie dodajemy atrybutu typu id (odpowiadającego za tożsamość obiektu).
 • Nie dodajemy atrybutów typu zwierzęta:Lista<Zwierzę> bo:
  • zwierzęta powinny być nazwą roli przypisaną relacji
  • Lista<Zwierzę> sugeruje implementację w jakimś języku programowania…
 • Uwzględniamy tylko te relacje, które są przechowywane w systemie. Czy jeżeli Bibliotekarz przegląda konto Klienta to zapisywana jest relacja BibliotekarzKlient?

-Należy dodać Słownik, w którym zdefiniowane są klasy, np.: Egzemplarz - reprezentuje publikację przechowywaną w księgozbiorze, ma nadany unikalny numer.

Przypadki użycia

 • Jeżeli w modelu dziedziny występuje klasa ABC, to bardzo często będzie niezbędny przypadek (lub kilka) użycia, który pozwala na utworzenie, edycję, usunięcie obiektu tej klasy.
 • Należy odrożnić Aktora od danych opisujących aktora w systemie. Np. aktorem systemu biblioteki może być Czytelnik, równocześnie w systemie są przetwarzane jego dane. Nie nazywajmy ich tak samo! Może to być więc
  • Czytelnik (aktor) i KontoCzytelnika (klasa)
  • AktorCzytelnik i Czytelnik
 • Jeśli przypadek użycia A włącza B: A «includes» B, to w scenariuszu A musi się znaleźć wywołanie B
 • W przypadku rozszerzenia («extends») zazwyczaj scenariusz ma postać:
Jeżeli <<warunek>> zastąp punkty X do Y scenariusza przez punkty poniższe
1. Aktor wybiera...
2. System wyświetla...
3. itd...
 • Pamiętajmy: przypadek użycia powinien prowadzić do osiągnięcia zdefiniowanego celu. Często takim celem jest dodanie/uaktualnienie/znalezienie/usunięcie/przesłanie/odbiór rekordu danych. W przypadku przesłania/odbioru może to być rodzaj konwersacji.
 • Zazwyczaj identyfikując przypadek użycia należy odpowiedzieć na pytanie: Co będzie w scenariuszu? (i z ilu kroków będzie się on składał).
amo/zadanie_3.txt · ostatnio zmienione: 2014/10/20 przez pszwed

Narzędzia strony