Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
amo:zadanie_5 [2018/10/30 18:07]
pszwed [Diagram sekwencji]
amo:zadanie_5 [2018/10/30 18:11] (current)
pszwed [Diagram sekwencji]
Line 72: Line 72:
  
  
-[[http://​www.plantuml.com/​plantuml/​png/​ZP91ReCm44Ntd88bbS8544LHgvwWYowZYPaI1soZyRW8BtkkRdElfY6a8sVHxZpp_tzyC5lFG1pCaFbUsn48J7u0sqwacT7cJ065P9nrwa3EuAA0OaVvazuFsZ7sG36JGrus-JIFxlIrUtTagfpmYFwSFBvTjhEAQ3KM3pyW_G6Cqfw9io2vlJzzXWwgQMKKkjsfEFF6pvqLh2IG9NFPzC0mkAx2BZv62ySsldGHpJW0nIA1NRrPY-dgdhk729T6rK9zFXzniBg7jQe0tym2BPO9l2xBNxfQkPaYNDyuNh_gVIsfLdMzP9hc3sFm35DnUzG6k_Zlzl8AwpAzGAQ0CfReCbmsOgW8HqVy6fH2xyz_pnPj6ypm3G00|Przykład w PlatyinumUML ​(skopiuj adres linku i wklej w edytorze)]]+[[http://​www.plantuml.com/​plantuml/​png/​ZP91ReCm44Ntd88bbS8544LHgvwWYowZYPaI1soZyRW8BtkkRdElfY6a8sVHxZpp_tzyC5lFG1pCaFbUsn48J7u0sqwacT7cJ065P9nrwa3EuAA0OaVvazuFsZ7sG36JGrus-JIFxlIrUtTagfpmYFwSFBvTjhEAQ3KM3pyW_G6Cqfw9io2vlJzzXWwgQMKKkjsfEFF6pvqLh2IG9NFPzC0mkAx2BZv62ySsldGHpJW0nIA1NRrPY-dgdhk729T6rK9zFXzniBg7jQe0tym2BPO9l2xBNxfQkPaYNDyuNh_gVIsfLdMzP9hc3sFm35DnUzG6k_Zlzl8AwpAzGAQ0CfReCbmsOgW8HqVy6fH2xyz_pnPj6ypm3G00|Przykład w PlantUML ​(skopiuj adres linku i wklej w edytorze)]]
 ==== Modelowanie przebiegów alternatywnych ==== ==== Modelowanie przebiegów alternatywnych ====
  
amo/zadanie_5.txt · Last modified: 2018/10/30 18:11 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0