Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inzynieria_oprogramowanie_projekt [2017/02/13 20:58]
pszwed [Inżynieria oprogramowania (Projekt)]
inzynieria_oprogramowanie_projekt [2017/02/13 20:59] (current)
pszwed [Inżynieria oprogramowania (Projekt)]
Line 20: Line 20:
 **Szanowni Państwo, ​ **Szanowni Państwo, ​
  
-proszę o sprawdzenie swoich ocen. Jeżeli grupa nie ma oceny, oznacza to, że praca nie została sprawdzona. Przyczyny mogą być dwie: (1) nie została dostarczona (2) nie zauważyłem ​maila.+proszę o sprawdzenie swoich ocen. Jeżeli grupa nie ma oceny, oznacza to, że praca nie została sprawdzona. Przyczyny mogą być dwie: (1) nie została dostarczona (2) nie zauważyłem, że praca została przesłana.
  
 W obu przypadkach proszę o kontakt** W obu przypadkach proszę o kontakt**
inzynieria_oprogramowanie_projekt.txt · Last modified: 2017/02/13 20:59 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0