Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
jezyki_i_metody_programowania_i_i [2018/09/09 22:46]
pszwed [Egzamin]
jezyki_i_metody_programowania_i_i [2019/09/06 22:41] (current)
pszwed [Egzamin]
Line 10: Line 10:
 ===== Egzamin ===== ===== Egzamin =====
  
-Wyniki będą publikowane na stronie.+Wyniki będą publikowane na tej stronie.
  
  
-  *I termin 25.06.2018 (poniedziałek ) B1 H24 19:00 
  
-    *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_cpp/​wyniki_egzaminu-2018-i-termin.pdf|Wyniki egzaminu I termin]]. 
-    *Uwaga - możliwość oglądania prac i zgłaszania uwag w piątek 29.06.2017 od 10.15-12.00. Proszę przejrzeć[[http://​home.agh.edu.pl/​~pszwed/​wiki/​doku.php?​id=jezyki_i_metody_programowania_i_i#​omowienie_pytan_z_egzaminu| Omówienie pytań i typowych błędów]] 
  
 +  *I termin 14.06.2019 B1 H24 14.15-16.15
 +    *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_cpp/​wyniki_egzaminu-2019-i-termin.pdf|Wyniki egzaminu I termin]].
 +    *Możliwość oglądania prac i zgłaszania uwag podczas [[konsultacje|konsultacji]]
  
-  *II termin ​04.07.2018 (środa) ​C2 224 13.00 +  *II termin ​26.06.2019 C2 429 11.00-13.00 
-   ​*[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_cpp/​wyniki_egzaminu-2018-ii-termin.pdf|Wyniki egzaminu II termin]]. +    *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_cpp/​wyniki_egzaminu-2019-ii-termin.pdf|Wyniki egzaminu II termin]]. 
-    *Możliwość oglądania prac i zgłaszania uwag - piątek około 12.00 (po obronach w B1)+ 
 +  *III termin ​ :!: ** 6.09.2019 C2 429 16.00-18.00** :!:  
 +    *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_cpp/​wyniki_egzaminu-2019-iii-termin.pdf|Wyniki egzaminu III termin]]. 
 +    *Możliwość oglądania prac i zgłaszania uwag podczas [[konsultacje|konsultacji]]
  
-  *III termin 06.09.2018 (?), C2 224, 12.00  ​ 
-   ​*[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_cpp/​wyniki_egzaminu-2018-iii-termin.pdf|Wyniki egzaminu III termin]]. 
-    *Możliwość oglądania prac i zgłaszania uwag - poniedziałek 10.09.2018 godz. 13.00) 
  
 <​!-- ​   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_cpp/​wyniki_egzaminu-2017-iii-termin.htm|Wyniki egzaminu III termin]]. <​!-- ​   *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_cpp/​wyniki_egzaminu-2017-iii-termin.htm|Wyniki egzaminu III termin]].
jezyki_i_metody_programowania_i_i.1536526008.txt.gz · Last modified: 2018/09/09 22:46 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0