Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/09/11 13:51]
pszwed
konsultacje [2019/02/17 21:51] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
 ====== Konsultacje ====== ====== Konsultacje ======
  
-Środa, 12.09.2018 godz. 13.00 
  
 +  * **TBD**
 +
 +Ze względu na przeniesienie terminu egzaminu z Programowania Obiektowego na wtorek, ​ w czwartek 14.02.2019 (15:​00-17:​00) egzamin nie odbędzie się. Nie będę obecny w tym terminie.
  
-Poniedziałek 10.09.2018, godz. 13.00 
  
-Środa, 5.09.2018 godz. 13.00 
  
-W czwartek ​ 06.09.2018 o 12.00 przeprowadzam egzamin pisemny w , C2 224. Mogę również umówić się w tym terminie (kontakt mailowy) 
  
 <!-- <!--
konsultacje.1536666675.txt.gz · Last modified: 2018/09/11 13:51 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0