Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/09/11 13:51]
pszwed
konsultacje [2018/11/06 00:18] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
 ====== Konsultacje ====== ====== Konsultacje ======
  
-Środa, 12.09.2018 godz13.00+**Czwartek 08.11.2018 15.30 - 16.30**
  
 +Czwartek 16.00 w C2 403
  
-Poniedziałek 10.09.2018, godz13.00+  * po umówieniu spotkania: piątek około 15.00  
 +  * w pilnych sprawach: wtorki 15.30-20.00 w UCI C1 503 (między zajęciami)  ​
  
-Środa, 5.09.2018 godz. 13.00 
  
-W czwartek ​ 06.09.2018 o 12.00 przeprowadzam egzamin pisemny w , C2 224. Mogę również umówić się w tym terminie (kontakt mailowy) 
  
 <!-- <!--
konsultacje.1536666675.txt.gz · Last modified: 2018/09/11 13:51 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0