Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/09/11 13:51]
pszwed
konsultacje [2019/06/27 00:16] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
-====== Konsultacje ======+====== Konsultacje: C2 pokój 403 ====== 
 +  * Piątek, 28.06.2019 około 10.30 (po obronach)  
 +  * Środa, ​ 26.06.2019 około 13:00 (po egzaminie JMP2)  
 +  * **Poniedziałek** 24.06.2019, 13:00  - możliwość oglądania prac z JMP2 
 +  * **Czwartek 13.06.2019 12.00**, C2 pokój 403 
 +  * Od 16.06.2019 -- 19.06.2019 wyjeżdżam na konferencję poza Krakowem
  
-Środa, 12.09.2018 godz. 13.00 
  
- 
-Poniedziałek 10.09.2018, godz. 13.00 
- 
-Środa, 5.09.2018 godz. 13.00 
- 
-W czwartek ​ 06.09.2018 o 12.00 przeprowadzam egzamin pisemny w , C2 224. Mogę również umówić się w tym terminie (kontakt mailowy) 
  
 <!-- <!--
konsultacje.1536666675.txt.gz · Last modified: 2018/09/11 13:51 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0