Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/11/06 00:18]
pszwed
konsultacje [2019/03/05 13:58] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
 ====== Konsultacje ====== ====== Konsultacje ======
  
-**Czwartek 08.11.2018 15.30 - 16.30** 
  
-Czwartek ​16.00 C2 403+  * **Czwartek ​14.00**, C2 pokój ​403 
 +  * Możliwe także konsultacje we wtorki o 17.00 (po umówieniu się) 
  
-  * po umówieniu spotkania: piątek około 15.00  
-  * w pilnych sprawach: wtorki 15.30-20.00 w UCI C1 503 (między zajęciami)  ​ 
  
  
konsultacje.1541459910.txt.gz · Last modified: 2018/11/06 00:18 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0