Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/11/06 00:18]
pszwed
konsultacje [2019/01/21 10:21] (current)
pszwed
Line 1: Line 1:
 ====== Konsultacje ====== ====== Konsultacje ======
  
-**Czwartek 08.11.2018 15.30 - 16.30** 
  
-Czwartek 16.00 w C2 403+  * **Czwartek 16.00 w C2 403**
  
   * po umówieniu spotkania: piątek około 15.00    * po umówieniu spotkania: piątek około 15.00 
-  ​w pilnych sprawachwtorki ​15.30-20.00 w UCI C1 503 (między zajęciami) ​ + 
 +  ​*WtorekKonsultacje do projektu z //Analizy i modelowania oprogramowania//​ 
 +      * 12.00-14.00,​ grupy: 1a, 1b, 5a, 5b 
 +      * 15.30-17.00, grupy: 1a, 2a, 5a, 5b  
 + 
 + 
 +**Analiza i Modelowanie Oprogramowania - Projekt** 
 + 
 +  *Do przesyłania sprawozdań oraz projektów końcowych należy skorzystać z funkcji [[http://​home.agh.edu.pl/​~pszwed/​amo/​upload/​index.html|Upload]].  
 + 
 +  *:!: ** Termin przesyłania projektów 24.01.2019, godz 22.00 ** :!:
  
  
konsultacje.1541459910.txt.gz · Last modified: 2018/11/06 00:18 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0