Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacje [2018/12/04 15:11]
pszwed
konsultacje [2019/03/05 13:58] (current)
pszwed
Line 2: Line 2:
  
  
-  * **Czwartek ​16.00 C2 403**+  * **Czwartek ​14.00**, C2 pokój ​403 
 +  ​Możliwe także konsultacje we wtorki o 17.00 (po umówieniu się)
  
-  * po umówieniu spotkania: piątek około 15.00  
  
-  *Wtorek: Konsultacje do projektu z //Analizy i modelowania oprogramowania//​ 
-      * 12.00-14.00,​ grupy: 1a, 1b, 5a, 5b 
-      * 15.30-17.00,​ grupy: 1a, 2a, 5a, 5b  
  
  
konsultacje.1543932665.txt.gz · Last modified: 2018/12/04 15:11 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0