Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
konsultacje [2019/02/13 19:59]
pszwed
konsultacje [2019/02/17 21:51] (current)
pszwed
Line 2: Line 2:
  
  
-  * **Wtorek 12.00 w C2 403**+  * **TBD**
  
 Ze względu na przeniesienie terminu egzaminu z Programowania Obiektowego na wtorek, ​ w czwartek 14.02.2019 (15:​00-17:​00) egzamin nie odbędzie się. Nie będę obecny w tym terminie. Ze względu na przeniesienie terminu egzaminu z Programowania Obiektowego na wtorek, ​ w czwartek 14.02.2019 (15:​00-17:​00) egzamin nie odbędzie się. Nie będę obecny w tym terminie.
konsultacje.1550084389.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 19:59 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0