Metody Eksploracji Danych: Laboratorium 2

Knowledge Explorer

Przy uruchomieniu oprogramowania Weka za pomoca komendy java -jar weka.jar używana jest JVM 1.8 OpenJDK. Niestety, w KnowledgeFlow nie jest wówczas widoczne menu kontekstowe, co uniemożliwia wykonanie połączeń.

:!: Należy uruchomić Weka korzystając z maszyny wirtualnej 1.7 z dystrybucji Oracle, a nie OpenJDK

/usr/local/java-7-oracle/jre/bin/java -jar /usr/local/weka/weka.jar 
/usr/local/java-7-oracle/jre1.7.0_79/bin/java -jar /usr/local/weka/weka.jar

Argumenty przekształceń

  • Copy - 1 lub first
  • Rename Find: Copy of X replace: X2
  • Reorder - podaje permutację, czyli 1,3,2
  • MathExpression: expression: A*A ,ignore range 1,3

med/lab_2.txt · Last modified: 2017/10/25 18:02 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0