Metody Eksploracji Danych: Laboratorium 2

Knowledge Explorer

Argumenty przekształceń

  • Copy - 1 lub first
  • Rename Find: Copy of X replace: X2
  • Reorder - podaje permutację, czyli 1,3,2
  • MathExpression: expression: A*A ,ignore range 1,3

med/lab_2.txt · Last modified: 2018/03/26 15:45 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0