Metody Eksploracji Danych: Laboratorium 2

Knowledge Explorer

 • Argumenty przekształceń
  • Copy - 1 lub first
  • Rename Find: Copy of X replace: X2
  • Reorder - podaje permutację, czyli 1,3,2
  • MathExpression: expression: A*A ,ignore range 1,3

 • Punkt 2.3: aby uzyskać taki sam rysunek - nalezy ustawić w ModelPerformanceChart osie wykresu jako X i Y
 • Punkt 2.5 :!: W tej wersji Weka grupowanie nie działa
med/lab_2.txt · Last modified: 2019/03/12 16:04 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0