Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


med:lab_5

Metody Eksploracji Danych: Laboratorium 5

Podczas zajęć będziemy korzystali z funkcji biblioteki Weka wołanych programowo z kodu Java.

Opis zadań (PDF)

Zapoznaj się z treścią

Zbiory danych

Zbiory danych - dwuwymiarowym obserwacjom X1 i X2 przypisana jest etykieta klasy (atrybut nominalny Y)

Weka

Brak specjalnych wymagań

Kod

Fragmenty kodu:

DataSource source = new DataSource("c-001.arff");
Instances data = source.getDataSet();
 
if (data.classIndex() == -1)
	data.setClassIndex(data.numAttributes() - 1);

Utworznenie i uczenie klasyfikatora

Classifier cls = new NaiveBayes();
cls.buildClassifier(data);

Instancja do sklasyfikowania

Instance inst = new DenseInstance (3);
inst.setDataset (data);
inst.setValue(0, 1.1); // wartośc dla X1
inst.setValue(1, 2.2); // wartość dla X2		
double[] distrib = cls.distributionForInstance(inst);
System.out.printf(Locale.US,"%d->%f %d->%f\n",0,distrib[0],1,distrib[1]);
List<Attribute> atts = Arrays.asList(
    new Attribute("X1"),
    new Attribute("X2"),
    new Attribute("Y",Arrays.asList("tak","nie")));
 
Instances result = new Instances("some-relation", new ArrayList<> (atts),0);
result.setClassIndex(result.numAttributes()-1);
med/lab_5.txt · ostatnio zmienione: 2017/01/09 przez pszwed

Narzędzia strony