Metody eksploracji danych

FIXME

Laboratoria

Sprawozdania

  • Sprawozdania powinny zostać przesłane pocztą wyłącznie w postaci pliku PDF w ciągu dwóch tygodni od zajęć
  • :!: W nagłówku wiadomości należy umieścić tekst [MED] (zachowując nawiasy!) oraz imię i nazwisko
  • Sprawozdania mają obejmować także zajęcia, na których z jakichś powodów byliście Państwo nieobecni
  • Przygotowując dokumenty należy zachować oryginalne podpunkty, tzn. podział na zadania 1.1, 1.2, 1.3, itd.
  • 21.05.2019 - sprawozdania 1,2,3 - nie będą sprawdzane

Oceny

Punkty za sprawozdania - zabezpieczone hasłem.

  • User: med
  • Passwd: należy utworzyć przez sklejenie numeru budynku i sali w, której odbywa się laboratorium (małe litery)
med/start.txt · Last modified: 2019/05/21 01:19 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0