Metody eksploracji danych

:!: Ostateczny termin przesyłania sprawozdań

  • Laboratorium 1 i 2 5.05.2020
  • Laboratorium 3 i 4 2.06.2020
  • Laboratorium 5 i 6 9.06.2020

:!: Kolokwium

  • Kolokwium ma formę testu Test na platformie UPEL. Konieczne wcześniejsze zapisanie się na kurs. Hasło zostało podane pani Starościnie
  • Test zawiera 18 pytań, za odpowiedź poprawną 6 punktów, za niepoprawną -2, za brak odpowiedzi 0.
  • Termin: 8 czerwca 2020, 09:00, czas trwania 60 minut. Test należy zatwierdzić, można to zrobić do 5 minut po zamknięciu testu (czyli edytujemy do 10.00, zatwierdzamy do 10.05)

Laboratoria

Wykłady

Sprawozdania

  • Sprawozdania powinny zostać przesłane pocztą wyłącznie w postaci pliku PDF w ciągu dwóch tygodni od zajęć
  • :!: W nagłówku wiadomości należy umieścić tekst [MED] (zachowując nawiasy!) oraz imię i nazwisko
  • Sprawozdania mają obejmować także zajęcia, na których z jakichś powodów byliście Państwo nieobecni
  • Przygotowując dokumenty należy zachować oryginalne podpunkty, tzn. podział na zadania 1.1, 1.2, 1.3, itd.

Oceny

:!: Dostępne na platformie UPEL

med/start.txt · Last modified: 2020/06/15 01:38 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0