Metody eksploracji danych

FIXME

Laboratoria

Sprawozdania

  • Sprawozdania powinny zostać przesłane pocztą w postaci jednego pliku PDF (lub 6 plików, jeśli ktoś woli w ten sposób)
  • Sprawozdania mają obejmować także zajęcia, na których z jakichś powodów byliście Państwo nieobecni
  • Przygotowując dokumenty należy zachować oryginalne podpunkty, tzn. podział na zadania 1.1, 1.2, 1.3, itd.
  • Proszę wyobrazić sobie następujący sposób sprawdzania/ zbierania wyników przypominający zbiór danych… Jeśli pominiecie Państwo numerację, może umknąć składnik oceny
ImięNazwisko1.11.26.76.8TotalOcena
GalAnonim3212654.0

Oceny

Punkty za sprawozdania i oceny - zabezpieczone hasłem.

  • User: med
  • Passwd: należy utworzyć przez sklejenie numeru budynku i sali w, której odbywa się laboratorium (małe litery)
med/start.txt · Last modified: 2018/06/22 00:13 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0