Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
programowanie_obiektowe [2019/01/10 16:26]
pszwed
programowanie_obiektowe [2019/02/13 19:55] (current)
pszwed [Terminy]
Line 3: Line 3:
 **Wyniki egzaminu** ​   **Wyniki egzaminu** ​  
  
-  *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-2018-i-termin.htm|I termin ​wyniki]] ​ Możliwość oglądania ​prac - wtorek ​godzina 14.00 (konsultacje od 13.30)  +  *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-i-termin-oceny-2019.pdf|I termin ​- 31.01.2019 oceny]] ​Możliwość oglądania ​ocen: wtorek ​12.00. 
 +  *[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​java-ii-termin-oceny-2019.pdf|II termin - 07.02.2019 oceny]] ​Możliwość oglądania ocen: wtorek 12.00.
  
  
Line 41: Line 42:
  
  
-[[po:kolokwium_10_01_2019|Kolokwium - tematy]] ​  +[[po:kolokwium_07_02_2019|Kolokwium - tematy]] ​  
  
 +:!: Oceny z laboratorium :!:
  
-[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2018-programowanie-obiektowe-oceny.pdf|Oceny kod i sprawdziany]] ​   ​+[[http://​pszwed.kis.agh.edu.pl/​wyklady_java/​lab/​2018-programowanie-obiektowe-oceny.pdf|Oceniony ​kod i sprawdziany]] ​   ​
  
-[[po:​galeria_choinek|Galeria choinek]]+ 
 +Osoby, które nie uzyskały zaliczenia będą miały możliwość napisania jeszcze jednego kolokwium, prawdopodobnie w dniu II terminu egzaminu. 
 + 
 + 
 +  * ** Czwartek 07.02.2019, godz 13.00 - kolokwium poprawkowe Programowenie Obiektowe ** C2 403 
 +  * Czwartek 07.02.2019, godz. 15.00 egzamin Programowanie Obiektowe II termin (B1 H24) 
 + 
 + 
 +[[po:​galeria_choinek|Galeria choinek ​2017]]
 ===== Repozytoria git =====    ===== Repozytoria git =====   
        
Line 113: Line 123:
   *I termin: 31.01.2019 (czwartek) 19:30-21:30 B1-H24 ​         *I termin: 31.01.2019 (czwartek) 19:30-21:30 B1-H24 ​      
   *II termin: 07.02.2019 (czwartek) - 15:​00-17:​00  ​   *II termin: 07.02.2019 (czwartek) - 15:​00-17:​00  ​
-  *III termin: 14.02.2019 (czwartek) - 15:​00-17:​00 ​  +  *III termin: 14.02.2019 (czwartek) - 15:​00-17:​00 ​  (przeniesiony na wtorek 12.02.2019 12.00 - podczas konsultacji)
        
 <​!-- ​ <​!-- ​
Line 149: Line 159:
 ==== Ocena końcowa ====    ==== Ocena końcowa ====   
        
-Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona (około //(1-k)// ocena z egzaminu i //k// z zaliczenia). ​    +Ocena końcowa jest obliczana jako średnia ważona (około //(1-k)// ocena z egzaminu i //k// z zaliczenia). ​ 
-  * {{:​ok-k-0.50.pdf|Ocena ​końcowa dla k=0.50}}+    
 +Współczynnik //=0.5//Np. jeżeli ktoś uzyskał 5.0 z zaliczenia i 4.5 z egzaminu, oceną ​końcową będzie 5.0
programowanie_obiektowe.1547133979.txt.gz · Last modified: 2019/01/10 16:26 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0