Ocena projektów

Punktacja

OdDoOcena
35423.0
43493.5
50564.0
57634.5
64705.0

System ochrony lotniska

Element specyfikacjiUwagiOcena
1. Wizjaok10
2. Analiza dziedziny bardzo słaba, relacje, brak słownika, każde dopełnienie w nazwie przyp. użycia definiuje jakieś pojęcie, którego tu brak2
3. Wymagania (przypadki użycia) brak triggera, miały być zdefiniowane systemowe, błędne war. końcowe5
4. Architektura Ok10
5. ProjektKlasy należało rozdzielić, diagramy sekwencji są raczej konceptualne (komunikaty nie są metodami)5
6. Interfejs nawet ładny10
7. Baza danych odpowiada diagr. klas, zbyt wiele tu nie ma, ponieważ diagram był ubogi7
Total 3.5 (pdst) 49/70

System powiadamiania Alert

Element specyfikacjiUwagiOcena
1. Wizjaok10
2. Analiza dziedziny należało odróżnić zgłoszenie od zdarzenia (jedno zdarzenie może mieć kilka zgłoszeń). Wolałbym wszystkich niż Ważniejszych7
3. Wymagania (przypadki użycia) ok10
4. Architektura Brakuje interfejsu dla moderatora (osobny klient) Raczej nie powinien posługiwać się aplikacją mobilną8
5. ProjektKlasy ok, diagramy sekwencji: do aktora nie są zwracane rezultaty, ale uaktualniane widoki, jest ich trochę za mało - no i podpisy7
6. Interfejs ok10
7. Baza danych odpowiada diagr. klas10
Total 4.5 (pdb) 62/70
specif/ocena.txt · Last modified: 2013/02/05 00:59 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0