Tematy i rejestracja

Zarejestruj temat :!: Uwaga :!: Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Dany temat może zostać wybrany tylko przez jedną grupę.

Lista zarezerwowanych tematów

Funkcja do rejestracji jest niestety bardzo prymitywna, za co z góry przepraszam. Działanie jej polega na dopisywaniu kolejnych wierszy do pliku tekstowego. Nanosząc ręcznie poprawki najłatwiej jest mi usuwać całe wiersze.

 • Jeśli 1-2 osobowa grupa chce dodać kolejną osobę - proszę zarejestrować jeszcze raz wpisując wszystkich członków grupy. Wcześniejszy wpis zostanie usunięty
 • Jeżeli grupa chce zmienić temat - proszę zarejestrować jeszcze raz grupę i nowy temat.

Lista tematów

1. System telemedyczny

Zadaniem systemu jest monitorowanie stanu zdrowia pacjentów. W zależności od typu i stopnia ciężkości schorzenia monitorowaniem objęty jest pewien zestaw parametrów (np.: stężenie cukru, przepływ powietrza przez oskrzela, itd. Pacjent codziennie wprowadza dane na stronie internetowej lub w mobilnej aplikacji. W przypadku braku danych system może wysyłać ponaglenia (SMS, e-mail). System zawiera moduł analizy, który określa stan pacjenta (bez zmian, zaostrzenie, itd). System alarmuje przez SMS lub e-mail w przypadku zaostrzeń.


2. Internetowy system badania opinii publicznej

Administrator systemu przygotowuje ankietę. Ankieta składa się z pytań, na które można odpowiadać:

wybierając jedną z możliwości podając ocenę liczbową wpisując dane (np.: kod pocztowy, wiek, tekst) Pytania mogą być połączone w grupy, które będą wyświetlane na pojedynczej stronie.

Gotowa ankieta jest publikowana i może być wypełniana przez internautę

System powinien pozwalać na statystyczne opracowanie wyników.

3. Internetowy system do głosowania

System pozwala na przeprowadzenie głosowania za pośrednictwem Internetu. Administrator opracowuje zbiór list zawierających nazwiska kandydatów oraz podaje ograniczenia – przy ilu nazwiskach można postawić krzyżyk.

Głosujący rejestruje się w systemie (sprawdza się na liście wyborców) podając dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL. Otrzymuje wtedy kartę głosowania, czyli kod. Kod może zostać wykorzystany przy głosowaniu. System wykorzystuje go wyłącznie do sprawdzenia, czy wyborca jest uprawniony do głosowania i czy nie głosował wielokrotnie. Rezultaty głosowania są przechowywane wyłącznie w formie sumarycznej.


4. System do obsługi hotelu

Celem systemu jest umożliwienie rezerwacji miejsc hotelowych gościom.

 • Rezerwowane są pokoje (1,2,3,4 osobowe) na określone terminy. W zależności od wiarygodności klienta może być wymagany zadatek.
 • Po przyjeździe gościa przydzielany jest mu pokój.
 • Jeżeli gość nie pojawi się w określonym terminie, rezerwacja jest anulowana. Podobnie, jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony. Rezerwacja może zostać podtrzymana (i zmodyfikowana) przez pracownika recepcji (np.: po telefonicznej weryfikacji), mimo, że gość nie pojawi się w wyznaczonym terminie.

5. System rezerwacji miejsc hotelowych

System umożliwia rezerwację miejsc w wielu hotelach/pensjonatach/apartamentach. Zakładamy, że jest to usługa integrująca informacje z wielu źródeł. Należy przewidzieć warianty procesu rezerwacji: dla pojedynczych apartamentów system utrzymuje informacje o ich stanie. Dla dużych obiektów w trakcie rezerwacji następuje komunikacja z serwerem składującym dane lokalnie w celu ustalenia, czy są wolne miejsca.

 • Dla pensjonatów/apartamentów rezerwowany jest konkretny lokal na określony termin.
 • Zarządca tego typu lokalu ma interfejs do wprowadzania informacji o zajętych terminach
 • W zależności od parametrów konkretnej oferty wynajmu, system może obciążyć rezerwującego opłatą. którą powinien wnieść wcześniej. Za potwierdzenie wniesienia opłaty odpowiada hotel/pensjonat.
 • System ma funkcje rekomendacji ofert

Dobrym wzorem może być booking.com, airbnb, itd.


6. System sterowania inteligentnym oświetleniem drogowym

Elementem systemu oświetlenia są lampy o zmiennym natężeniu światła oraz czujniki(ruchu, oświetlenia). Po wykryciu pojazdu, lampy przekazują dalej informacje w kierunku ruchu tak, aby z wyprzedzeniem włączyć/rozjaśnić oświetlenie. System umożliwia operatorowi zmianę trybu pracy, a także monitorowanie stanu lamp i wykrytego natężenia ruchu. Uwaga istotne jest zaprojektowanie sterownika (np. diagram stanów) oraz protokołu wymiany informacji.


7. System do zarządzania projektami w metodyce zwinnej

Celem systemu jest zarządzanie projektami. Główne funkcje:

 • możliwość zdefniowania wielu projektów
 • możliwość definiowania funkcjonalności (cech systemu) do zaimplementownia
 • podział na zadania, ich szacowanie oraz monitorowanie stanu realizacji
 • definiowanie iteracji i punktów kontrolnych
 • zarządzanie zespołem (definiowanie członków i ich kompetencji)
 • przydział członków zespołu do zadań
 • zgłaszanie i rozwiązywanie problemów.

Proponuje się wykorzystać praktyki metodyki Scrum.


8. System identyfikacji pracowników ochrony wykorzystujący technologię RFID

Pracownicy ochrony dużego obiektu wyposażeni są w znaczniki RFID. System wykorzystuje je do lokalizowania pracowników ochrony, wykrywania interwencji (koncentracja kilku pracowników), zapewnienia pokrycia (pracownik powinien okresowo pojawić się w danej strefie), nadzorowania przebiegu obchodów nocnych, sterowania światłami podczas obchodów. Aktualne dane są prezentowane operatorowi, zdarzenia w systemie są logowane.

Interesujące informacje: http://www.openbeacon.org/


9. Inteligentny budynek

W inteligentnym budynku zainstalowane są czujniki ruchu, temperatury, dymu, itp. Możliwe jest sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, wykrywanie sytuacji nietypowych, jak dym, ruch w pomieszczeniach poza wyznaczonymi godzinami. Stan pomieszczeń oraz alarmy są prezentowane na konsoli operatora. System może automatycznie powiadamiać odpowiednie służby (ochrona, straż pożarna) w przypadku braku reakcji operatora na sytuację alarmową.


10. Automatyczny parking

Przy wjeździe na parking fotografowany jest przód wjeżdżającego samochodu i przeprowadzone rozpoznanie tablicy rejestracyjnej. System wpuści pojazd, jeżeli rozpoznanie przebiegnie pomyślnie. Przy wyjeździe kierowca wprowadza numer rejestracyjny na terminalu. Pojawia się wówczas zdjęcie, klient akceptuje je i naliczana jest opłata. Po przyjęciu opłaty samochód może opuścić parking (w ciągu określonego czasu). Podczas wyjazdu również rozpoznaje się tablicę, w celu uniknięcia oszustw. W przypadku błędów, konieczny jest kontakt z operatorem. Może on przeglądając zarejestrowane zdjęcia określić czas wjazdu i wyjazdu. System zbiera statystyki oraz prezentuje je kierownikowi/właścicielowi parkingu.


11. System typu Syllabus

Celem systemu jest definiowanie planów studiów: kierunków, specjalności, przedmiotów oraz ich opisów (w tym efektów kształcenia)


12. System do zarządzania procesem dyplomowania

Główne funkcje systemu:

 • definiowanie tematów prac dyplomowych
 • zatwierdzanie i publikowanie
 • etapy: wybór tematów i zapisy, oddanie pracy, obrona
 • statystyki i raporty

13. Repozytorium zdjęć na potrzeby analizy obrazów

Celem systemu jest:

 • składowanie zdjęć (np. obrazy satelitarne) wraz z opisami dotyczącymi lokalizacji, czasu, pory dnia, itp.
 • składowanie zdjęć po przetworzeniu
 • przechowywanie obliczonych informacji, np. wektorów cech
 • metadanych dotyczących zastosowanych przekształceń i algorytmów
 • dostęp (składowanie, odczyt, wyszukiwanie)

Grupa może zaproponować własny temat. Można go realizować po uzgodnieniu z prowadzącym.

Proponowany system powinien mieć jednak pewną złożoność pozwalającą na zbudowanie modeli w języku UML obejmujących analizę dziedziny, przypadki użycia, projekt architektury, projekt komponentów, moduł bazy danych, itd. Proszę zwrócić uwagę, że nie specyfikujemy algorytmów, stąd np. prototypowy system optymalizacji dla jakiegoś problemu, w którym wprowadzana jest macierz i uzyskiwane wyniki optymalizacji wraz z towarzyszącymi wykresami nie bardzo nadaje się.

specif/tematy_projektow.txt · Last modified: 2017/10/15 01:21 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0