Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
specif:tematy_projektow [2017/10/15 01:21]
pszwed [Tematy i rejestracja]
specif:tematy_projektow [2018/10/11 15:56] (current)
pszwed [Tematy i rejestracja]
Line 1: Line 1:
 ====== Tematy i rejestracja ====== ====== Tematy i rejestracja ======
  
-[[http://​home.agh.edu.pl/​~pszwed/​specif/​inscr-2017.html|Zarejestruj temat]] :!: **Uwaga**+[[http://​home.agh.edu.pl/​~pszwed/​specif/​inscr-2018.html|Zarejestruj temat]] :!: **Uwaga**
 :!: **Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Dany temat może zostać wybrany tylko przez jedną grupę.** :!: **Przed zarejestrowaniem tematu sprawdź, czy nie jest zajęty. Dany temat może zostać wybrany tylko przez jedną grupę.**
  
-[[http://​home.agh.edu.pl/​~pszwed/​inscr/​list.cgi?​courseid=specif-2017&​title=SiSWPO.2017|Lista zarezerwowanych tematów]]+[[http://​home.agh.edu.pl/​~pszwed/​inscr/​list.cgi?​courseid=specif-2018&​title=SiSWPO.2018|Lista zarezerwowanych tematów]]
  
 Funkcja do rejestracji jest niestety bardzo prymitywna, za co z góry przepraszam. Działanie jej polega na dopisywaniu kolejnych wierszy do pliku tekstowego. Nanosząc ręcznie poprawki najłatwiej jest mi usuwać całe wiersze. Funkcja do rejestracji jest niestety bardzo prymitywna, za co z góry przepraszam. Działanie jej polega na dopisywaniu kolejnych wierszy do pliku tekstowego. Nanosząc ręcznie poprawki najłatwiej jest mi usuwać całe wiersze.
specif/tematy_projektow.txt · Last modified: 2018/10/11 15:56 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0