Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tematy_prac_inzynierskich [2018/09/03 22:48]
pszwed [2018]
tematy_prac_inzynierskich [2018/09/15 00:32] (current)
pszwed [Tematy prac inżynierskich]
Line 1: Line 1:
 ====== Tematy prac inżynierskich ====== ====== Tematy prac inżynierskich ======
 +
 +:!: Brak wolnych miejsc w semestrze zimowym 2018
 ==== 2018 ==== ==== 2018 ====
   - Analiza nawierzchni tras rowerowych. Aplikacja dla systemu Android. Zbieranie danych GPS oraz odczytów czujników GPS. Etykietowanie głosowe. Głównym celem jest zebranie danych oraz przetestowanie możliwości rozpoznawania stanu nawierzchni. Dane zbierane w pamięci urządzenia + możliwość przekazywania na serwer (:!: zarezerwowane)   - Analiza nawierzchni tras rowerowych. Aplikacja dla systemu Android. Zbieranie danych GPS oraz odczytów czujników GPS. Etykietowanie głosowe. Głównym celem jest zebranie danych oraz przetestowanie możliwości rozpoznawania stanu nawierzchni. Dane zbierane w pamięci urządzenia + możliwość przekazywania na serwer (:!: zarezerwowane)
tematy_prac_inzynierskich.txt · Last modified: 2018/09/15 00:32 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0