Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
tematy_prac_magisterskich [2018/09/15 00:33]
pszwed [Tematy do realizacji 2018/2019]
tematy_prac_magisterskich [2019/09/06 16:29] (current)
pszwed [Tematy prac magisterskich]
Line 1: Line 1:
 ====== Tematy prac magisterskich ====== ====== Tematy prac magisterskich ======
  
 +===== 2019 =====
 +Ze względu na możliwość przekroczenia limitów godzin dydaktycznych do ustalenia zajęć około 25 września tematy nie będą proponowane (poza osobami, które już je uzgodniły).  ​
 ===== Tematy do realizacji 2018/2019 ===== ===== Tematy do realizacji 2018/2019 =====
  
tematy_prac_magisterskich.1536964395.txt.gz · Last modified: 2018/09/15 00:33 by pszwed
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0