Media Manager

Namespaces

Choose namespace

Media Files

Files in po

File

2018/10/18 14:35 (current)
pszwed created
Date:
2018/10/18 14:16
Filename:
20181018_141630.jpg
Caption:
ASCII ALCSIIF5.1Ï_s®"Ag‘þÿx-À¼ÿÿ".!yãÿÿKóþÿ=)Ï]ób÷](cLÖÿ^3cªÿÀ&cô]&có]qÄ€G™[|–! !ALCEFAFAõ2¨0FAFA 4(1%ù(4N9f6>{.<è)<è)<è)][FAFA®®®® `®^¯¯¯¯¾¾¾¾H¿¿¿¿ú ÎÎÎÎÏÏÏÏÞÞÞÞ(,ààààÿêêêê',ëëëëFgE §Àììììça Ÿ²ííííÿîÝÌP_CRA00 CAL CRC1F
Format:
JPEG
Size:
3MB
Width:
4128
Height:
3096
Camera:
samsung SM-J510FN
Date:
2018/10/18 14:16
Filename:
20181018_141630.jpg
Caption:
ASCII ALCSIIF5.1Ï_s®"Ag‘þÿx-À¼ÿÿ".!yãÿÿKóþÿ=)Ï]ób÷](cLÖÿ^3cªÿÀ&cô]&có]qÄ€G™[|–! !ALCEFAFAõ2¨0FAFA 4(1%ù(4N9f6>{.<è)<è)<è)][FAFA®®®® `®^¯¯¯¯¾¾¾¾H¿¿¿¿ú ÎÎÎÎÏÏÏÏÞÞÞÞ(,ààààÿêêêê',ëëëëFgE §Àììììça Ÿ²ííííÿîÝÌP_CRA00 CAL CRC1F
Format:
JPEG
Size:
3MB
Width:
4128
Height:
3096
Camera:
samsung SM-J510FN
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0