Do każdego z zagadnień należy przygotować prezentację. Dodatkowo należy przygotować prezentację o własnej pracy inżynierskiej. Sumaryczny czas na prezentację 16 min.

Zagadnienia do przygotowania:

 1. C++11 co nowego
 2. Clojure
 3. D
 4. Lisp/Scheme
 5. R
 6. Elixir
 7. Lisp Flavoured Erlang
 8. Scala
 9. Go
 10. AWK
 11. COBOL
 12. Lua
 13. Logo
 14. Brainfuck
 15. Whitespace
 16. Objective-C
 17. Pizza
 18. Redcode
 19. Smalltalk
 20. Yorick
 21. F Sharp
 22. Elm
 23. Esterel
 24. VHDL
 25. Verilog
 26. Simula
 27. QuakeC
 28. Scratch
 29. S
 30. Orwell
Możesz pozostawić komentarz, jeżeli się zalogujesz.