Oświadczenie

Obsługuje tylko prace napisane w Latex'u

LLVM, interpretery

Translator języka ALVIS dla LLVM.

C, systemy wbudowane, elektronika, rachunek macierzowy

Wykorzystanie inercyjnego układu pomiarowego do określenia położenia, prędkości i orientacji robota mobilnego.

systemy wbudowane, hydroponika, aeroponika

Sterownik dla instalacji hydroponicznej.

C, systemy wbudowane, elektronika

Moduł telemetrii dla autopilota CC3D.

C, systemy wbudowane, elektronika

Integracja czujników z robotem mobilnym.