Oświadczenie

Obsługuje tylko prace napisane w Latex'u