Uczestnicy

Akademia Górniczo-Hutnicza

Prof. dr hab.inż. Andrzej Paulo – od 2006 r. kierownik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru. Geolog, wulkanolog, polarnik, taternik i alpinista, speleolog, instruktor taternictwa, ratownik górski, do 2007 pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie, wieloletni kierownik Katedry Geologii Gospodarczej i studium podyplomowego „Ochrona Środowiska Przyrodniczego i Zasobów Mineralnych”. W 1972 uczestniczył w alpinistyczno-naukowej wyprawie na wulkany Ekwadoru (m.in. wejście na Cotopaxi i Chimborazo, oraz na dziewiczy wierzchołek N.Martinez w masywie Chimborazo), w 1975 w geologiczno-glacjologicznej do Cordillera Blanca w Andach Peruwiańskich. Badania geologiczne prowadził również w Mongolii, Himalajach, Karakorum, na Alasce, Wyspie King George w Antarktyce, w Algierii (Sahara), Chile, na Wyspie Wielkanocnej, w Turcji i wielu państwach Europy.

dr inż. Slávka Gałaś – uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w latach 2010 i 2012. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej, zarządzania środowiskiem oraz analiz środowiskowych. Aktywnie uczestniczy w realizacji współpracy badawczej i dydaktycznej pomiędzy polskimi i słowackimi ośrodkami naukowymi.
dr hab inż. Mariusz Krzak – uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w roku 2004. Specjalność: gospodarka surowcami mineralnymi, geologia gospodarcza, rynki metali, matematyczne techniki zarządzania w geologii i górnictwie.

dr inż. Paulina Lewińska – uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w roku 2017. Prace badawcze w których brała udział związane są z szeroko pojętym badaniem stanu chwilowego obiektów topograficznych.W 2015 roku wzieła udział w Ekspedycji Polarnej na Spitsbergen organizowanej przez UMCS w Lublinie. Do jej zadań należało wykonanie skanowania laserowego linii brzegowej oraz zabytków architektonicznych na terenie zatoki Bellsund. W 2016 roku więzła udział w Ekspedycji do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Prowadziła badania z zakresu wykorzystania algorytmów Structure from motion do wykonania modeli 3D zmian frontu lodowca.

inż. Łukasz Nowak – uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w roku 2017. Student studiów magisterskich na WGGiOŚ. Specjalista w dziedzinie kartografii geologicznej i nowatorskich sposobów odwzorowania budowy geologicznej i rzeźby z wykorzystaniem GIS. Członek Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego SAKWA.

Studenci i doktoranci: Anna Kukuła-Góral, Sławomir Bębenek, Michał Wasilewski, Joanna Krupa, Grzegorz Piątek, Bożena Sotoła, Jakub Rygał, Magdalena Durjasz, Paweł Łydek, Natalia Utnicka-Łydek, Magda Tyszer, Kinga Walaszek, Artur Sosnal, Igor Niemiec, Marcin Ciesielczuk

Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Jerzy Żaba, kierownik Katedry Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac oraz kilkudziesięciu opracowań niepublikowanych, przede wszystkim z zakresu petrologii, tektoniki, geologii strukturalnej i geologii regionalnej Masywu Czeskiego (głównie Sudetów), bloków górnośląskiego i małopolskiego oraz strefy szwu transeuropejskiego, a także problemów tektoniki fundamentu krystalicznego Afryki Centralnej (tarcza tuareska), zjawisk wulkanicznych w rejonie ryftów wschodnioafrykańskich, procesów geologicznych zachodzących na obszarze kurylsko-kamczackiego łuku wulkanicznego, a także deformacji tektonicznych związanych z aktywnością południowoamerykańskiej strefy subdukcji.
http://kgp.wnoz.us.edu.pl/strona,symbol,pracownicy,id,13.html

dr hab. Justyna Ciesielczuk, PO kierownika w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką lub współautorką artykułów przede wszystkim z zakresu mineralogii i petrologii hydrotermalnych przeobrażeń granitoidów, strefy utlenienia z Miedzianki i Radzimowic w Sudetach, amfibolitów Kopuły Śnieżnicko – Orlickiej i Gór Opawskich  oraz przemian zachodzących na palących się zwałowiskach po eksploatacji węgla kamiennego. http://kgp.wnoz.us.edu.pl/strona,symbol,pracownicy,id,42.html

dr Krzysztof Gaidzik, adiunkt w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem lub współautorem prac przede wszystkim z zakresu tektoniki, geologii strukturalnej i geologii regionalnej Sudetów, a także problematyki deformacji tektonicznych związanych z aktywnością stref subdukcji. W okresie 2015-2016 na stażu podoktorskim w Instytucie Geografii Uniwersytetu UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México).
http://kgp.wnoz.us.edu.pl/strona,symbol,pracownicy,id,43.html

dr Zbigniew Małolepszy jest doświadczonym geologiem w zakresie geologii poszukiwawczej i wielowymiarowego modelowania struktur geologicznych z zastosowaniem geoinformatyki oraz programowania komputerowego. Prowadził prace terenowe w Polsce, Peru, USA, na Islandii i na Antarktydzie. Biegła znajomość oprogramowania do interpretacji i kartografii wgłębnej jak również programów GIS, umożliwia mu pracę w szerokim zakresie geomodelowania złóż surowców energetycznych i zasobów energii geotermalnej. Jest twórcą systemu wizualizacji struktur geologicznych „Geo3D”, wykorzystanego w ramach projektu „Przestrzenny model wgłębnej budowy geologicznej Polski”.

dr Andrzej Tyc – uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w roku 2017, w trakcie której zajmował się genezą jaskiń i lejów zapadliskowych w trawertynach Huambo oraz trawertynów w Kanionie Colca. Geograf, zawodowo zajmuje się geomorfologią gór i wyżyn oraz speleologią. Wykładowca w Katedrze Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnik naukowych wypraw speleologicznych i geologicznych na Kubę (1985, 1987), w Durmitor (1990), Południowe Alpy Wapienne (1995, 1997), Alpy Julijskie (1997, 2010, 2011), na Syberię (1999, 2001), do Australii (2010 i 2012), ponadto uczestnik letniej wyprawy na Spitsbergen (XII Wyprawa Polarna Instytutu Geofizyki PAN, 1989).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Tomasz Kalicki – geomorfolog i klimatolog, uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w latach 2006, 2008 i 2010

dr inż. Joanna Krupa – zainteresowanie badawcze: geomorfologia, geoarcheologia, wulkanologia, geochemia, projekty badawcze:  Paleogeograficzne rekonstrukcje późnoglacjalnych i holoceńskich środowisk fluwialnych, Czwartorzędowa ewolucja obszarów aktywnych wulkanicznie w strefie subdukcji Peru i Meksyku. Uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w latach 2006 i 2010.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Józef Kukulak – gemorfolog, uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w latach 2006, 2008 i 2010

Uniwersytet Jagielloński

Dr inż. Michał Wasilewski – archeolog, uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w latach 2004, 2005 i 2006.
W wyprawie w 2006 roku brali udział: prof. Dr hab. Zdzisław Ryn, Katarzyna Sobiech, Agata Świerzowska
Student: Tomasz Kalicki

Polska Akademia Nauk

dr inż. Andrzej Gałaś – od 2006 roku kierownik techniczny Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru. Specjalista w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, wulkanolog, geolog złożowy. Wykładowca w Katedrze Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Stypendysta programu Tempus na Uniwersytecie w Hanowerze. W latach 1997-2001 r. prezes Sekcji Akademickiej Klubu Wysokogórskiego SAKW’a, i kierownik studenckich wypraw wysokogórskich 1999 Tien-Szan (Kazachstan i Kirgistan) i 2001 Chimborazo (Ekwador) oraz kilku w Alpy (Szwajcaria), od 2008 r. członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Do roku 2020 pracownik AGH. W 2017 roku kierował badaniami geologicznymi w Dolinie Wulkanów w ramach PWNP. Obecnie pracownik Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk

Dr Adam Flakus oraz mgr Beata Cykowska i dr Martin Kukwa

Państwowy Instytut Geologiczny

Dr hab.inż. Barbara Radwanek-Bąk – geolog złożowy, sozolog uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w latach  2006 i 2008.

Główny Instytut Górnictwa

dr inż. Magdalena Głogowska – ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie ze stopniem doktora inżyniera nauk o Ziemi. Od 2008 roku pracuję w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z zasobami węgla na potrzeby tradycyjnego górnictwa oraz pod kątem jego zgazowania, problemami zatłaczania dwutlenku węgla w głębokie struktury geologiczne i tematyką związaną z tektoniką Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W 2006, 2008, 2010 i 2012 roku uczestniczyła w Polskiej Wyprawie Naukowej Peru. Problematyka badawcza jaką podejmowała w ramach wyprawy to: ochrona georóżnorodności doliny Rio Colca, własności fizyczne i skład wód termalnych w dorzeczu Rio Colca oraz zjawiska krasowe związane z trawertynami rejonu Huambo.

Bez afiliacji:

mgr inż. Paweł Panajew (07.05.1974 Kraków – ), taternik i alpinista, instruktor wspinaczki skałkowej, ratownik górniczy w sekcji wysokościowej, z wykształcenia geofizyk i mgr inż. geolog (abs. Akademii Górniczo-Hutniczejw Krakowie). W latach 2008, 2010 i 2012, jako wolontariusz brał udział w Polskiej Wyprawie Naukowej do Peru (PWNP). W ramach PWNP pracował w grupie wulkanologicznej, geomorfologicznej i złożowej. Dodatkowo pełnił obowiązki „lekarza wyprawy”. Publikuje w czasopismach branżowych w zakresie geologii złóż, geologii gospodarczej i górniczej. Zawodowo pracuje, jako geolog górniczy w kopalniach miedzi KGHM Polska Miedź S.A.

Dr n. med. Piotr Cuber – obecnie niezależny naukowiec, którego zainteresowania badawcze obejmują nauki biologiczne i biomedyczne. Są to w szczególności: parazytologia, akaroentomologia, zoologia, stawonogi o znaczeniu medycznym i patogeny transmisyjne, ekologia i ochrona wodnych bezkręgowców, monitoring i ewaluacja środowiska przyrodniczego.

Red. Marek Tomalik – uczestnik Polskiej Wyprawy Naukowej do Peru w  2006.

mgr inż. Natalia Utnicka-Łydek – uczestniczyła w wyprawach w latach 2012 i 2014. Zawodowo związana głównie z tematyką hydrogeologii kopalnianej, w szczególności zagrożeń wodnych i hydrogeochemii. Doświadczenie zdobywała w KGHM Cuprum współpracując przy tworzeniu dokumentacji hydrogeologicznych na potrzeby kopalni miedzi KGHM. Z rodzinnych i bliskich swemu sercu Pienin często ucieka w góry wysokie, które nie przestają ją fascynować swoim urokiem.

inż. Paweł Łydek – uczestnik wypraw w latach 2012 i 2014. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych z geologią złożową. Doświadczenie zdobywał m.in. na praktyce w Mongolii, a także pracując w Kopalni Miedzi KGHM „Rudna” oraz biorąc udział w pracach rozpoznawczych i dokumentacyjnych złóż miedzi prowadzonych przez KGHM Cuprum. Pierwszą wyprawę do Peru odbył jeszcze jako student AGH. Fascynat górskich wędrówek i dzikiej przyrody.