wz148dobn AGH-DANBiI


Dział Aparatury Naukowo- Badawczej i Importu

Akademia Górniczo-Hutnicza
im.STANISŁAWA STASZICA
al.A.Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Tel. (+12) 617-41-86,  617-33-43,  617-49-36,  617-49-37,  617-32-82
fax:(+12) 633-56-04
e-mail: rn-ai@agh.edu.pl  
http://home.agh.edu.pl/~rn-ai/

Dział Aparatury Naukowo-Badawczej i Importu zapewnia: