SKŁAD OSOBOWY

 

DZIAŁ APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ I IMPORTU

C-1, Ip, pok. 101, tel. (617) 33-43, 41-86, 49-37, 49-36 , 32-82  fax 633-56-04

 
Kierownik Działu
mgr inż. Grzegorz Nizioł  gniziol@agh.edu.pl  C-1, Ip, pok. 101, tel.  41-86
 
Sprawy Importu
Joanna Bryłka  jbrylka@agh.edu.pl C-1, Ip, pok. 101, tel. 49-36
mgr Ewa Kubiak ekubiak@agh.edu.pl C-1, Ip, pok. 101, tel. 49-37
 mgr inż. Małgorzata Bednarczyk bednar@agh.edu.pl C-1, Ip, pok. 101, tel. 33-43
Sprawy Aparatury
mgr Urszula Dziurzyńska udziurz@agh.edu.pl C-1, Ip, pok. 102, tel. 32-82
Halina Karp karph@agh.edu.pl C-1, Ip, pok. 102, tel. 32-82
mgr Małgorzata Wojciechowicz mwojcie@agh.edu.pl C-1, Ip, pok. 102, tel. 32-82