Wzory kontraktów stosowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zostały określone w zarządzeniu Rektora  Nr 28/2019  z 2019-06-27

Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu umów oraz stosowania wzorów umów typowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Krótka charakterystyka baz dostawy CIP i DDU