studia niestacjonarne

 
 
 

odwiedzający

 

 
prace przejściowe
sobota, 19 czerwca 2010 05:38


Tematyka proponowanych prac w większości związana jest z zajęciami, które prowadzę, jak również moimi zainteresowaniami około muzycznymi.

Jeśli masz pomysł na własny temat pracy przejściowej
(jak i dyplomowej) z chęcią pomogę.

W opracowaniach prac przejściowych (jak i dyplomowych) proszę stosować się do zasad, które umieściłem w poniższym dokumencie:

icon Praca przejsciowa wzor v1.1.doc (69 kB 2010-09-14 08:15:28)

 

BIBLIOGRAFIA

Składnię przypisów bibliogragicznych, jak i wskazówki o technikach pisania prac naukowych znajdziesz pod poniższym linkiem:

http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm

 

Przykładowe tematy prac przejściowych:


1. Stworzenie wirtualnego przyrządu (na bazie LabView) do pomiaru i oceny dawki drgań oddziaływujących na organizm człowieka (zgodnie z obowiązującą normą).
2. Implementacja wielokanałowego rejestratora sygnałów wibroakustycznych (LabView).
3. Implementacja aplikacji do rejestracji i analizy sygnałów wibroakustycznych (LabView)
4. Stworzenie aplikacji umożliwiającej porównanie różnych metod oceny zagrożeń wibroakustycznych.
5.
Stworzenie prostego sonometru w środowisku LabView.
6.
Efekt gitarowy (np. modulacje, opóźnienia) z wykorzystaniem pakietu LabView lub Matlab.
7.
Prosty tester pasma użytecznego dowolnej komputerowej karty muzycznej (pakiet LabView lub Matlab).
8.
Implementacja prostego narzędzia do testowania pasma przenoszenia sprzętu muzycznego (pakiet LabView lub Matlab).
9. Aktualizacja oraz opracowanie nowego projektu strony www.falki.prv.pl (informacje o przetwarzaniu sygnałów itp.).
10. Stworzenie pomocy do LabView na bazie LabView_Getting_Started (tzw. help) dostępnego z poziomu www.
11. Stworzenie pomocy do LabView na bazie SVT_User_Manual (tzw. help) dostępnego z poziomu www.
12. Opracowanie koncepcji stanowiska do pomiaru progu czucia wibracji.
13. Wirtualny metronom (LabView lub Matlab).
14. Wzorcowanie czujnika piezoelektrycznego - oprogramowanie stanowiska.
15. Stanowisko do wyrównoważania wałów -oprogramowanie stanowiska.
16. Diegnostyka łożysk tocznych - oprogramowanie zmożliwością pomiaru oraz symulacją pomiaru.
17. Przesyłanie danych pomiarowych za pomoca sieci internet (funkcja LabVIEW).
18. Generacja raportu z pomiarów (funkcja LabVIEW).
19. Implementacja modułu/funkcji do obsługi wielu kart pomiarowych (funkcja LabVIEW).
20.

Badanie własności wzbdnika drgań (praca z normą, projektowanie w środowisku LabVIEW)Poprawiony: poniedziałek, 10 marca 2014 12:24