Ukończyłem studia na Wydziale Górniczym, kierunek Zarządzanie i Marketing w 1997 roku. Dwa lata później podjąłem pracę na uczelni w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. W roku 2008 obroniłem pracę doktorską nt. Metoda identyfikacji elementów makrootoczenia jako podstawa budowy scenariuszy strategicznych kopalń węgla kamiennego, której promotorem był prof. dr hab. inż. Tadeusz Sęk. Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół ekonomicznych aspektów ochrony środowiska jak również czynników makrootoczenia mających decydujący wpływ na kondycję przedsiębiorstw wydobywczych.

Prowadzę wykłady, ćwiczenia i zajęcia projektowe z następujących przedmiotów:
* Zarządzanie środowiskiem
* Zarządzanie przedsiębiorstwem
* Zarządzanie produkcją i usługami
* Procesy i techniki produkcyjne
* Geometria i grafika inżynierska
* Komputerowy zapis konstrukcji
* Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska
* Ekonomika ochrony środowiska
* Zarządzanie przedsiębiorstwami górniczymi
* Ekologia i zarządzanie środowiskowe
* Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
* Wypadki przy pracy i choroby zawodowe