KontaktBadaniaDydaktykaO sobie
Pl US/En

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu godziny spotkania. Zachęcam do kontaktu mailowego w razie jakichkolwiek pytań/problemów związanych z prowadzonymi zajęciami.

Laboratorium fizyczne, 2 rok 1 st. IS, gr. 4 (WFiIS, studia stacjonarne) (środa, 14:00-16:15)
Zalecam dobrze zaznajomić się z metodami opracowania danych pomiarowych (link).

Termin kolokwium zaliczeniowego: 20.12.2017
Podczas kolokwium będą potrzebne:
1. Długopis
2. Kalkulator
Zabronione będzie posiadanie/korzystanie z innych urządzeń (telefonów, smartfonów, itd.).


Wyniki kartkowki 18.10

Tabela z numerami ćwiczeń do wykonania i opracowania przez każdą z grup:
18.1025.108.1115.1122.1129.116.1213.12
Zespół 1112551321135333
Zespół 2112553321135141
Zespół 3111351411255332
Zespół 411353411125132
Zespół 5113513211253141

Wiążące są powyższe numery ćwiczeń - mogą się one różnić od tych zamieszczonych na liście ćwiczeń podanej na pierwszych zajęciach (11.10). Tydzień przed każdymi zajęciami powyższa tabela będzie uzupełniana o kolejne ćwiczenia do których należy się przygotować oraz przynieść ręcznie sporządzony wstęp teoretyczny.

Sprawozdania należy przesyłać w formie elektronicznej przed rozpoczęciem kolejnych zajęć na adres rafal.sikora[at]fis.agh.edu.pl (w tytule wiadomości proszę umieścić prefix [LAB_FIZ_IS]), jak również przynieść na kolejne zajęcia wersję wydrukowaną. Brak sprawozdania lub plagiat (patrz art. 78 i 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) skutkuje oceną negatywną zgodnie z ustaleniami z pierwszych zajęć.

Oczekiwana struktura sprawozdania:

  • Nagłówek z nazwą i numerem ćwiczenia, nr grupy, nazwiska członków grupy, data wykonania ćwiczenia itd.
  • Wstęp teoretyczny (nie musi być zawarty w wersji elektronicznej gdyż z założenia jest on sporządzony tydzień przed oddaniem sprawozdania)
  • Opis urządzeń
  • Opis wykonania doświadczenia
  • Wyniki pomiarów (surowe wyniki odczytane z przyrządów, przedstawione w przejrzysty i estetyczny sposób)
  • Opracowanie wyników (obliczenia wyników i niepewności pomiarowych, porównanie z wartościami tablicowymi, wykresy itp.)
  • Wnioski (zbiór wyników wraz z niepewnościami + omówienie, możliwe powody braku zgodności z przewidywaniami teoretycznymi, sugerowany sposób zmiany wykonania doświadczenia celem poprawy precyzji itp.)
  • Załącznik: surowe wyniki z podpisem prowadzącego
Do kwestii nieporuszonych powyżej stosują się ustalenia z pierwszych zajęć. Zapraszam na konsultacje w razie problemów ze sporządzaniem sprawozdań.

Opracowania ciekawych zagadnień

WFiIS

AGH

BNL

RHIC

STAR