KontaktBadaniaDydaktykaO sobie
Pl US/En

Konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu godziny spotkania. Zachęcam do kontaktu mailowego w razie jakichkolwiek pytań/problemów związanych z prowadzonymi zajęciami.

Fizyka II - laboratorium, 1 rok 1 st., WIMiC, studia stacjonarne (wtorek, 8:00-10:15)
Zalecam dobrze zaznajomić się z metodami opracowania danych pomiarowych (link).

Tabela z numerami ćwiczeń do wykonania i opracowania przez każdą z grup:
13.03
Zespół 611
Zespół 711
Zespół 811
Zespół 91
Zespół 101

Tydzień przed każdymi zajęciami powyższa tabela będzie uzupełniana o kolejne ćwiczenia do których należy się przygotować oraz przynieść ręcznie sporządzony wstęp teoretyczny.

Sprawozdania należy przesyłać w formie elektronicznej przed rozpoczęciem kolejnych zajęć na adres rafal.sikora[at]fis.agh.edu.pl (w tytule wiadomości proszę umieścić prefix [LAB_FIZ_IMIC_2018]), jak również przynieść na kolejne zajęcia wersję wydrukowaną. Brak sprawozdania lub plagiat (patrz art. 78 i 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) skutkuje oceną negatywną zgodnie z ustaleniami z pierwszych zajęć.

Oczekiwana struktura sprawozdania:

  • Nagłówek z nazwą i numerem ćwiczenia, nr grupy, nazwiska członków grupy, data wykonania ćwiczenia itd.
  • Wstęp teoretyczny (nie musi być zawarty w wersji elektronicznej gdyż z założenia jest on sporządzony tydzień przed oddaniem sprawozdania)
  • Opis urządzeń
  • Opis wykonania doświadczenia
  • Wyniki pomiarów (surowe wyniki odczytane z przyrządów, przedstawione w przejrzysty i estetyczny sposób)
  • Opracowanie wyników (obliczenia wyników i niepewności pomiarowych, porównanie z wartościami tablicowymi, wykresy itp.)
  • Wnioski (zbiór wyników wraz z niepewnościami + omówienie, możliwe powody braku zgodności z przewidywaniami teoretycznymi, sugerowany sposób zmiany wykonania doświadczenia celem poprawy precyzji itp.)
  • Załącznik: surowe wyniki z podpisem prowadzącego
Do kwestii nieporuszonych powyżej stosują się ustalenia z pierwszych zajęć. Zapraszam na konsultacje w razie problemów ze sporządzaniem sprawozdań.

Opracowania ciekawych zagadnień

WFiIS

AGH

BNL

RHIC

STAR