Elektronika

Automatyka i Robotyka – studia niestacjonarne

Strona zawiera informacje dla przedmiotu „Elektronika” – studia niestacjonarne Automatyka i Robotyka.

Prowadzący: dr inż. Piotr Bratek

  • Do otrzymania zaliczenia z laboratorium konieczne są:
    – wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych harmonogramem,
    – zaliczenie wszystkich sprawozdań,
    – zaliczenie kolokwium.

Instrukcje do ćwiczeń: