Elementy Elektroniczne

Informacje ogólne

Niniejsza strona zawiera informacje oraz materiały dydaktyczne dotyczące przedmiotu „Elementy elektroniczne” prowadzonego dla kierunków: Elektronika oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Aktualności

Materiały do wykładu


Materiały do laboratorium

Harmonogram zajęć dla EiT studia stacjonarne
Harmonogram zajęć dla EiT studia niestacjonarne
Zagadnienia do kolokwiów dla studiów niestacjonarnych EiT
Tabela do sprawozdań: (doc, pdf)
    Instrukcje do ćwiczeń:
    Materiały dodatkowe
    Zaleca się zapoznanie z powyższymi instrukcjami przed zajęciami laboratoryjnymi, w czasie, których te przyrządy będą wykorzystywane, tak aby w trakcie ćwiczeń student mógł sprawnie obsługiwać dostępny sprzęt pomiarowy.

Konsultacje:

  • dr inż. P. Dziurdzia (piotr.dziurdzia@agh.edu.pl): pokój 413 w pawilonie C-3.
  • dr inż. P. Bratek (piotr.bratek@agh.edu.pl): pokój 512 w pawilonie C-3.
  • dr hab inż. A. Brudnik (andrzej.brudnik@agh.edu.pl): pokój 306 w pawilonie C-1.
  • dr inż. I. Brzozowski (ireneusz.brzozowski@agh.edu.pl): pokój 512 w pawilonie C-3.