Elementy Elektroniczne

Informacje ogólne

Niniejsza strona zawiera informacje oraz materiały dydaktyczne dotyczące przedmiotu „Elementy elektroniczne” prowadzonego dla kierunków: Elektronika oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Aktualności

  • Oceny z laboratorium dla studiów niestacjonarnych.
  • Zajęcia laboratoryjne dla EiT rozpoczną się w czwartym tygodniu semestru od 18 marca (z wyjątkiem niektórych grup o czym była mowa na wykładzie).
  • Zapraszamy na pierwszy wykład studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja we wtorek 26 lutego 2019 roku.

Materiały do wykładu