Elementy Elektroniczne

Informacje ogólne

Niniejsza strona zawiera informacje oraz materiały dydaktyczne dotyczące przedmiotu „Elementy elektroniczne” prowadzonego dla kierunków: Elektronika oraz Elektronika i Telekomunikacja.

Aktualności

 • Egzaminy dla studiów stacjonarnych odbędą się w formie zdalnej w następujących terminach:
  •   I termin: 16-06-2020 o godz.: 15:15,
  •  II termin: 23-06-2020 o godz.: 12:15,
  • III termin:  2-09-2020 o godz.: 10:00.
 • Egzaminy dla studiów niestacjonarnych odbędą się w następujących terminach:
  •   I  termin:  4-07-2020 o godz.: 9:30 na UPEL,
  •  II  termin: 11-07-2020 o godz.: 9:30 na UPEL,
  • IIIa termin:  5-09-2020 o godz.: 10:00 na UPEL,
  • IIIb termin: 12-09-2020 o godz.: 10:00 na UPEL.
 • Zajęcia laboratoryjne dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja rozpoczną się w czwartym tygodniu semestru od 16 marca.
 • Zapraszamy na pierwszy wykład studentów kierunku Elektronika i Telekomunikacja we wtorek 25 lutego 2020 roku.

Materiały do wykładu


Materiały do laboratorium

Harmonogram zajęć dla EiT studia stacjonarne
Harmonogram zajęć dla EiT studia niestacjonarne
Zagadnienia do kolokwiów dla studiów niestacjonarnych EiT
Tabela do sprawozdań: (doc, pdf)
  Instrukcje do ćwiczeń:
  Materiały dodatkowe
  Zaleca się zapoznanie z powyższymi instrukcjami przed zajęciami laboratoryjnymi, w czasie, których te przyrządy będą wykorzystywane, tak aby w trakcie ćwiczeń student mógł sprawnie obsługiwać dostępny sprzęt pomiarowy.

Konsultacje:

 • dr inż. P. Dziurdzia (piotr.dziurdzia@agh.edu.pl): pokój 413 w pawilonie C-3.
 • dr inż. P. Bratek (piotr.bratek@agh.edu.pl): pokój 512 w pawilonie C-3.
 • dr hab inż. A. Brudnik (andrzej.brudnik@agh.edu.pl): pokój 306 w pawilonie C-1.
 • dr inż. I. Brzozowski (ireneusz.brzozowski@agh.edu.pl): pokój 512 w pawilonie C-3.