Projektowanie Cyfrowych Systemów w Technice PLD i VLSI

Materiały:

Wykład – Projektowanie cyfrowych systemów w technice VLSI 5,4 MB

 

Laboratorium

Przedmiot Projektowanie cyfrowych systemów w technice PLD i VLSI składa się z dwóch części. W pierwszej, której poświęcona jest niniejsza strona WWW, zadaniem studentów jest zapoznanie się i zdobycie umiejętności projektowania cyfrowych układów scalonych ASIC techniką automatyczną (top-down) oraz półautomatyczną z uwzględnieniem optymalizacji energii zasilania, wydajności i odporności na zakłócenia.

 

 

Porównanie

W jednym z poprzednich semestrów, zadaniem studentów było porównanie zalet i wad układów wykonanych w technice FULL CUSTOM VLSI i technice PLD. Polegało ono na wykonaniu projektów topografii (full custom) różnych układów cyfrowych, a w tym także matryc programowalnych AND-OR w technice CMOS, OR-AND w technice NMOS oraz prostej makroceli wyjściowej układu programowalnego (CMOS). „Programowanie” tych układów polegało na wstawieniu kontaktów na przecięciach odpowiednich linii. Poniżej dostępne są sprawozdania wykonanych komórek, których topografie dostępne są w laboratorium. Zadaniem studentów jest zaprogramowanie tych układów jako proste kodery, które także zostały w poprzednim semestrze wykonane w technice FULL CUSTOM.