Projektowanie Energooszczędnych Systemów Wbudowanych

Informacje ogólne

Niniejsza strona zawiera informacje oraz materiały dydaktyczne dotyczące przedmiotu „Projektowanie energooszczędnych systemów wbudowanych” prowadzonego na studiach magisterskich, stacjonarnych dla kierunku EiT oraz pierwszego stopnia niestacjonarnych EiT.

Aktualności

  • Zapraszamy na pierwszy wykład 2.10.2018
  • Pierwsze ćwiczenia laboratoryjne odbędą się w 4 tygodniu semestru (tj. 22.10.2018)

Materiały do wykładów

Literatura:

 

Materiały do laboratoriów

Starter Kit EFM32GG-STK3700
EFM32GG Reference Manual
synteza wielopoziomowa
symulator przełączeń 1 , opis
symulator przełączeń 2

Praca doktorska