Projektowanie Energooszczędnych Systemów Wbudowanych

Informacje ogólne

Niniejsza strona zawiera informacje oraz materiały dydaktyczne dotyczące przedmiotu „Projektowanie energooszczędnych systemów wbudowanych” prowadzonego na studiach magisterskich, stacjonarnych dla kierunku EiT oraz pierwszego stopnia niestacjonarnych EiT.

Aktualności

Materiały do wykładów

  1. Wstęp
  2. Straty mocy w układach CMOS, Modelowanie strat energii
  3. Estymacja strat energii w układach cyfrowych CMOS
  4. Metody redukcji strat energii
  5. Energooszczędny mikrokontroler – wprowadzenie
  6. Energooszczędny mikrokontroler – architektura
  7. Energooszczędne programowanie

Literatura:

Materiały do laboratoriów

Starter Kit EFM32GG-STK3700
EFM32GG Reference Manual
synteza wielopoziomowa
symulator przełączeń 1 , opis
symulator przełączeń 2
Praca doktorska