Projektowanie Energooszczędnych Systemów Wbudowanych

Informacje ogólne

Niniejsza strona zawiera informacje oraz materiały dydaktyczne dotyczące przedmiotu „Projektowanie energooszczędnych systemów wbudowanych” prowadzonego na drugim semestrze studiów magisterskich, stacjonarnych dla kierunku EiT oraz pierwszego stopnia niestacjonarnych EiT.

Aktualności

  • Zapraszamy na pierwszy wykład 3 października 2016 r.

 

Materiały do wykładów

 

Materiały do laboratoriów

Starter Kit EFM32GG-STK3700
funkcje logiczne
synteza wielopoziomowa
symulator przełączeń 1 opis
symulator przełączeń 2

Praca doktorska