Projektowanie Scalonych Systemów Wbudowanych

Laboratorium

Celem zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Projektowanie Scalonych Systemów Wbudowanych jest zapoznanie i zdobycie umiejętności projektowania cyfrowych układów scalonych techniką top-down.

 

Materiały

Programowanie, kompilacja i symulacje VHDL i Verilog