Sieci Neuronowe i Sztuczna Inteligencja w Elektronice

Projekt

Celem zajęć projektowych z przedmiotu Sieci Neuronowe i Sztuczna Inteligencja w Elektronice jest nabycie praktycznych umiejętności stosowania sieci neuronowych. Początkowe zajęcia przeznaczone są na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Sieci Neuronowych, takich jak:

  • neuron – element liniowy
  • uczenie pojedynczego neuronu – reguła delta
  • uczenie warstwy neuronów z nauczycielem
  • uczenie warstwy neuronów bez nauczyciela
  • pereceptron – element nieliniowy
  • nauczanie sieci metodą wstecznej propagacji blędów

Kolejnym etapem jest samodzielne wykonanie określonych projektów.

 

Materiały

Wykład – sieci neuronowe