Układy i Systemy Scalone

Strona zawiera informacje oraz materiały związane z przedmiotem „Układy i systemy scalone” dla III roku kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Laboratorium:

Celem zajęć laboratoryjnych Układy i systemy scalone jest nauka podstaw projektowania topografii cyfrowych układów scalonych w technice full custom oraz standard cells. W czasie zajęć wykorzystywany jest pakiet CADENCE.

 

Wykład:

Projektowanie układów VLSI (nowy wykład), 22 MB