Aktualności

DLACZEGO WARTO !!! - Drugi język w Studium Języków Obcych AGH na studiach 1 stopnia


2017-08-21

DLACZEGO WARTO !!!

Drugi język w Studium Języków Obcych AGH

na studiach 1 stopnia

Akademia Górniczo-Hutnicza jako jedna z niewielu uczelni oferuje studentom możliwość nauki dwóch języków obcych.

KTO MOŻE UCZYĆ SIĘ DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO?
  • 1. Na roku II (90 godzin) i/lub III roku (60 godzin) - osoby, które zdadzą egzamin B2 z języka pierwszego, czyli obowiązkowego. Egzamin ten może być zaliczony bez zdawania, na podstawie certyfikatu znajomości języka na poziomie co najmniej B2. Zapisy on-line na stronie SJO od lipca 2014 r. Osoby, które dokonają zapisu otrzymają informację o przydziale do grupy pod koniec września. UWAGA! W przypadku studentów WGGiOŚ uznawane są tylko certyfikaty z języka angielskiego!
  • 2. Na roku III - osoby, które zdadzą końcowy egzamin B2 po roku II w tzw. terminie zerowym. Osoby te mogą uczyć się drugiego języka w wymiarze 60 godzin ? zapisy w czerwcu u lektora prowadzącego język pierwszy, poprzez wypełnienie deklaracji wyboru drugiego języka. Osoby, które złożyły deklarację otrzymają informację o przydziale do grupy pod koniec września
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA:
  • - możliwość zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu AGH potwierdzającego znajomość języka na danym poziomie,

  • - możliwość uzyskania dodatkowych punktów ECTS wpisywanych do suplementu do dyplomu jako dodatkowe osiągnięcie,

  • - zdobycie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych przy ubieganiu się o pracę. Większość firm przy naborze pracowników wymaga znajomości dwóch języków obcych.

Warto wykorzystać szansę jaką stwarza
Akademia Górniczo-Hutnicza. Zapraszamy na niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański!!!
W przypadku pytań i wątpliwości można pisać na adres: dolupa@agh.edu.pl - Dorota Lupa

powrót