Niejasności, niezgodności, brak danych - prosz pisać: mol@agh.edu.pl.
Obowiązkowe dane:
nazwisko, imię , numer indeksu, wydział, kierunek

  SPRAWDZANIE DATY I MIEJSCA
  1 OBOWIĄZKOWEGO
  SPOTKANIA STUDENTÓW
  1 roku (nabr na AGH: 2017/18)
  rozpoczynających lektorat w semestrze letnim 2017/2018


  Dotyczy wydziaw:
  • Grnictwa i Geoinynierii
  • Matematyka Stosowana
  • Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska
  • Metali Nieelaznych
  • Odlewnictwa
  • Inynierii Materiaowej i Ceramiki
  • Inynierii Metali i Informatyki Przemysowej
  • Wiertnictwa Nafty i Gazu
  • Inynierii Mechanicznej i Robotyki
  • Zarządzania
  • Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inynierii Biomedycznej
  • Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

  UWAGA!!!!
  DOPIERO po teście pisanym na tym spotkaniu będziecie Państwo przyporządkowani do grup lektoratowych!!!!

  W przypadku wielokrotnych wpisów:
  - jeżeli są to wpisy na różnych kierunkach - proszę przyjść na spotkanie na właściwym kierunku, pozostałe zignorować
  - wielokrotne wpisy na jednym kierunku (matura zdawana z wicej ni jednego jzyka, lub brak danych o jzyku zdawanym na maturze) - proszę przyjść na jedno spotkanie z wybranego jzyka

  Studenci I roku, ktrzy zarejestrowali certyfikaty i wybrali drugi jzyk (niemiecki, francuski, rosyjski, lub hiszpaski) zostaną powiadomieni indywidualnie mailowo o terminach zaj. Ewentualne pytania prosz kierowa do kierownika Zespou: dolupa@agh.edu.plProszę wprowadzić numer indeksu