Niejasności, niezgodności, brak danych - proszę pisać: mol@agh.edu.pl.
Obowiązkowe dane:
nazwisko, imię , numer indeksu, wydział, kierunek

  SPRAWDZANIE DATY I MIEJSCA
  1 OBOWIĄZKOWEGO
  SPOTKANIA STUDENTÓW
  2 roku (2017/2018) studiów I stopnia
  studiów stacjonarnych

  UWAGA!!!!
  DOPIERO po teście pisanym na tym spotkaniu będziecie Państwo przyporządkowani do grup lektoratowych!!!!

  W przypadku wielokrotnych wpisów (dotyczy to szczególnie tych studentów którzy nie dokonali weryfikacji swoich danych
  - jeżeli są to wpisy na różnych kierunkach - proszę przyjść na spotkanie na właściwym kierunku, pozostałe zignorować
  -

  wielokrotne wpisy na jednym kierunku - proszę przyjść na jedno spotkanie z jednego z języków

  Studenci II roku, którzy zarejestrowali certyfikaty i wybrali drugi język (niemiecki, francuski, rosyjski, lub hiszpański) zostaną powiadomieni indywidualnie mailowo o terminach zajęć. Ewentualne pytania proszę kierować do kierownika Zespołu: dolupa@agh.edu.plProszę wprowadzić numer indeksu