Niejasności, niezgodności, brak danych - proszę pisać: mol@agh.edu.pl.
Obowiązkowe dane:
nazwisko, imię , numer indeksu, wydział, kierunek

    SPRAWDZANIE dnia i godziny zajęć
    studentów 2 roku (2017 / 2018) studiów I stopnia
    studiów stacjonarnych
    po teście kwalifikacyjnym z języka angielskiego


    UWAGA!!Dane będą się pojawiały sukcesywnie w miarę spływania wyników Placement Test!!!


Proszę wprowadzić numer indeksu