Wyniki egzaminu B2 z dnia 8 września 2017 roku

Proszę wprowadzić numer indeksu