Kursy specjalistyczne i profilowane

Fundacja Lektorów AGH prowadzi następujące kursy:
język angielski naukowo-techniczny (English for Specific Purposes) z zakresu:

 • ochrony środowiska
 • alternatywnych źródeł energii
 • informatyki i elektroniki
 • geoturystyki
 • podstaw geologii
 • górnictwa odkrywkowego
 • wiertnictwa
 • fizyki medycznej

warsztaty językowe (jęz. angielski) dla pracowników naukowo-dydaktycznych poświęcone:

 • pisaniu streszczeń i abstraktów
 • prowadzeniu wykładów
 • wygłaszaniu referatów na konferencjach i sympozjach
 • przygotowaniu plakatów naukowych (posterów)