Egzaminy międzynarodowe


London Chamber of Commerce and Industry

1. LCCI IQ to …

… London Chamber of Commerce and Industry – czyli Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa. Dopisek IQ: "International Qualifications" wskazuje na pakiet międzynarodowych egzaminów biznesowych firmowanych przez LCCI i skierowanych do osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności i udokumentować je uznanym na całym świecie certyfikatem. Londyńska Izba Przemysłowo-Handlowa powstała w 1881 roku jako organizacja wspierająca i promująca kwalifikacje zawodowe i handlowe oraz znajomość języków obcych. Pierwsze egzaminy LCCI odbyły się w roku 1887.Kapituła egzaminacyjna LCCI to jedna z największych brytyjskich instytucji potwierdzających certyfikatami kwalifikacje językowe i zawodowe w języku angielskim. Posiadanie certyfikatu LCCI IQ potwierdza nie tylko fakt znajomości języka obcego, ale także umiejętność posługiwania się nim w konkretnej dziedzinie.


2. Certyfikaty LCCI …

… mają jasne odniesienie do powszechnego europejskiego systemu oceny znajomości języków obcych – Skali Rady Europy (CEF – Common European Framework).
Tabela zgodności z CEF
wygląd certyfikatu

… są uznawane przez pracodawców, instytucje handlowe i finansowe oraz uniwersytety i inne szkoły wyższe w Polsce i na całym świecie za dowód znajomości zawodowego języka angielskiego. Lista instytucji uznających certyfikat LCCI.


3. Oferujemy…

… egzamin English for Business(EFB) Level 2 .
EFB jest egzaminem z języka angielskiego, którego celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w dziedzinie biznesu.
Egzaminy EFB zostały opracowane przez specjalistów na podstawie autentycznych, codziennych sytuacji ze świata biznesu.
W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego, jednak ponosi on przy tym odpowiedzialność za ewentualne błędy, niedokładności czy ogólną jakość prezentowanych w nim informacji. Aby otrzymać certyfikat należy zdać część pisemną. Pozostałe części czyli ustna oraz rozumienie ze słuchu są fakultatywne ale można je zdawać tylko przy jednoczesnym podejściu do części pisemnej. Aby jednak być zwolnionym z egzaminu B2 na naszej uczelni należy zdać wszystkie części. Regulamin zwolnienia z egzaminu B2

Trzy osoby, które zdadzą egzamin z najlepszym wynikiem otrzymają zwrot kosztów !

Oceny egzaminów przedstawiane są w skali procentowej:

WynikOcenaOpis
75%Pass with DistinctionEgzamin zdany bardzo dobrze z wyróżnieniem
60%Pass with CreditEgzamin zdany dobrze z wyróżnieniem
50%PassEgzamin zdany
poniżej 50%FailEgzamin niezdany
4. Prace egzaminacyjne …

… odsyłane są do centrali LCCI w Wielkiej Brytanii. Tam następuje ich sprawdzenie i wystawienie oceny. Dotyczy to części pisemnej i ze słuchu ,część ustna jest oceniana przez egzaminatorów naszej uczelni ale centrala w Anglii może je zakwestionować i wystawić ostateczną ocenę. Jeśli jest ona pozytywna – kandydat otrzymuje certyfikat Londyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej świadczący o uznaniu jego umiejętności w danej dziedzinie biznesu. Każda z części egzaminu jest oceniana osobno ,zarówno w skali LCCI (fail,pass,credit,distinction) jak i w skali CEF, tak więc może się zdarzyć, iż kandydat otrzyma na certyfikacie poziom B2 z pisania i mówienia ale jedynie B1 ze słuchu. Niezdana część egzaminu nie jest umieszczana na certyfikacie i istnieje możliwość poprawy w ciągu 12 miesięcy od terminu egzaminu przy zachowaniu zdanych części.

5. Egzaminy LCCI odbywają się …

…w terminie ustalonym przez centralę w Wielkiej Brytanii. Termin najbliższego egzaminu to 1.06.2011(środa).Terminy części ustnej i ze słuchu ustalane są przez naszą uczelnię i odbywają się zawsze przed częścią pisemną w terminie odpowiadającym studentom.

6. Terminy publikacji wyników …

… są ustalone z góry i wynoszą przeciętnie 10 tygodni. Certyfikaty przysyłane są w późniejszym terminie. W razie konieczności nasza uczelnia wystawia zaświadczenie o zdanym egzaminie.

7. Kurs przygotowawczy do egzaminu EFB Level 2
 • Ilość godzin w semestrze: 48
 • Ilość godzin w tygodniu : 2 x 90min
 • Termin zajęć: pn/śr 18:45 - 20.15
 • Cena: 610 zł lub raty 325zł
7. Kurs przygotowawczy do egzaminu EFB Level 2
 • Pisemny 240 zł
 • Ustny 115 zł
 • Ze słuchu 115 zł
 • Wszystkie części w pakiecie 450 zł
7. Dodatkowych informacji udziela …

… sekretariat Fundacji Lektorów AGH w Krakowie - pawilon D11, ul. Kawiory 26a III p., p.314 w godz. 10.00-14.00 (tel.012 617- 47- 46 lub 012 617- 32- 03/04)

oraz

Barbara Kowalczyk , adres mailowy : bkowalcz@agh.edu.pl


Opis Części pisemnej egzaminu:

EGZAMIN PISEMNY

Zakres materiału na egzamin LCCI Level 2

Egzamin LCCI na poziomie 2 sprawdza umiejętności rozumienia tekstów o tematyce biznesowej oraz tworzenia tekstów biznesowych w oparciu o odpowiednie formaty.

Formy pisemne wymagane na egzaminie pisemnym na tym poziomie obejmują:

 1. memos (notatki służbowe)
 2. leaflets (ulotki)
 3. notices (ogłoszenia/zawiadomienia)
 4. reports (raporty)
 5. articles (artykuły biznesowe)
 6. lists (wykazy/zestawienia/listy)
 7. letters (listy biznesowe)

Egzamin LCCI Level 2

 • Czas trwania egzaminu: 2 godziny 30 minut
 • Zdający może korzystać ze słowników angielsko-angieskich lub/oraz polsko-angielskich i angielsko-polskich (z wyłączeniem słowników biznesowych).
 • Egzamin składa się z 3 zadań:
 • Question 1
  • W tym zadaniu zdający wybiera jedną z trzech propozycji (a/ b/ c)
  • To zadanie obejmuje formy od punktu 1 do 6 z listy zakresu materiału, czyli memo, leaflet, notice, reports, articles, lists
  • Maksymalna liczba punktów za to zadanie wynosi 40.
 • Question 2
  • W tym zadaniu zdający ma napisać list (a letter) w odpowiedzi na otrzymaną korespondencję lub w oparciu o inne informacje
  • Maksymalna liczba punktów za to zadanie wynosi 30.
 • Question 3
  • W tym zadaniu zdający ma wykazać się umiejętnością selekcji i logicznej organizacji informacji w określonym celu. Najczęściej pojawiającym się zadaniem w tym pytaniu jest lista (a list)
  • Maksymalna liczba punktów za to zadanie wynosi 30.

Punkty z wszystkich trzech zadań sumują się.


EGZAMIN ZE SŁUCHU

 • Możliwa forma pytań egzaminacyjnych
  1. . face-to-face conversations
  2. . telephone conversations
  3. . recorded messages
  4. . live talks
  5. . public announcements
  6. . radio news/advertisements
  7. Three question types are used in the Listening tests.
 • Gdy płyta z nagraniem zostanie włączona nie jest zatrzymywana do końca egzaminu.Na płycie nagrana jest „cisza” czyli czas na wykonanie wszystkich poleceń w trakcie egzaminu.
 • Za każda poprawną odpowiedź udzielany jest jeden punkt
  • Pass 15-17 pkt.
  • Credit 18-22 pkt.
  • Distinction 23 i więcej
Przykładowy test

Nagranie w formacie mp3

Poniżej przedstawiamy wybrane uczelnie, firmy i instytucje uznające certyfikaty LCCI International Qualifications za wiarygodne świadectwo kompetencji językowych.


Uczelnie wyższe w Polsce – państwowe i prywatne:

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Polonijna w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polish Open University
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych
 • Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości w Sopocie
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży
 • Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ernst & Young Academy of Business

Firmy i koncerny:

 • Sony
 • BP
 • GlaxoSmithKline
 • Hewlett Packard
 • Deutsche Bank
 • Ernst & Young
 • US Pharmacia
 • Roche Holding AG
 • AXA
 • PepsiCo
 • Xerox
 • Storck
 • Fujitsu Siemens

Wybrane instytucje biznesowe w Wielkiej Brytanii:

 • Association of Business Executives
 • The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Association of International Accountants
 • Association of Legal Secretaries
 • Chartered Institute of Management Accountants
 • Chartered Institute of Marketing
 • Chartered Institute of Personnel and Development
 • Institute of Administrative Management
 • Institute of Cost and Accountants
 • Institute of Financial Accountants
 • Institute of Public Relations
 • Institute of Sales and Marketing Management
 • International Association of Book-keepers

Wybrane szkoły w Londynie:

 • East London
 • Greenwich
 • Kingston
 • Guildhall
 • Kings College
 • Queen Mary
 • South Bank
 • University College
 • North London
 • Westminster

Inne wybrane szkoły w Anglii:

 • Anglia Ruskin University
 • Aston Business School
 • Bournemouth
 • Bradford
 • Brighton
 • Bristol
 • Central England (Birmingham)
 • Central Lancashire (Preston)
 • Coventry Business School
 • De Montfort (Leicester)
 • East Anglia
 • Essex
 • Exeter
 • Hertfordshire
 • Lincoln
 • Liverpool
 • Luton
 • Manchester
 • Middlesex
 • Newcastle
 • Northampton
 • Nottingham Trent
 • Open University
 • Oxford Brookes
 • Plymouth
 • Southampton Institute
 • Sussex
 • Warwick
 • West York

Wybrane szkoły w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej:

 • Aberdeen
 • Abertay Dundee
 • Dundee
 • Edinburgh
 • Glasgow
 • Paisley
 • Glamorgan
 • North East Wales Institute of Higher
 • Education
 • Wales, Aberystwyth
 • Wales, Bangor
 • Wales, Lampeter
 • St Andrew’s
 • Ulster

Wybrane szkoły w Australii:

 • University of Newcastle
 • University of New England
 • University of Sydney
 • University of Technology, Sydney
 • TAFE, New South Wales
 • Bound University
 • University of Southern Queensland
 • University of Adelaide
 • University of South Australia
 • University of Tasmania
 • The Australian National University
 • University of Ballart
 • University of Melbourne
 • Victoria University

Wybrane szkoły w Kanadzie:

 • Open University, Athabasca University
 • British Columbia
 • Alberta
 • Ontario
 • Quebec
 • Nova Scotia

Wybrane szkoły w Niemczech:

 • Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
 • Volkshochschule Dresden
 • Wirtschaftsschule K. Paykowski Berlin
 • Technische Fachhochschule Wildau
 • Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
 • Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein
 • Grone-Schule Lübeck GmbH
 • Deutsche Angestellten-Akademie e.V.
 • Technische Akademie Wuppertal e.V.
 • Weiterbildungszentrum Bochum
 • Fachhochschule Kaiserslautern Zweibrückenlocation
 • Berufsfachschule für Wirtschaft und Tourismus Potsdam
 • Euro-Business-College Berlin
 • Hamburger Fremdsprachen- und Wirtschaftsschule
 • Deutsche Aussenhandels- und Verkehrsakademie
 • Zweigstelle Gelsenkirchen

Wybrane szkoły we Włoszech:

 • Universita di Bari
 • Universita di Bergamo
 • Universita di Bologna
 • Universita Cattolica del Sacro Cuore Brescia
 • Centro Linguistico Cagliari
 • Universita di Cosenza
 • Universita di Ferrara
 • Centro Linguistico Genova
 • Universita Cattolica del Sacro Cuore Milano
 • Universita di Perugia
 • Centro Linguistico Padova
 • Univerista di Palermo
 • La Sapienza Roma
 • L.U. San Pio Roma
 • Universita di Trieste

Wybrane szkoły w Hiszpanii:

 • Camara de Comercio e Industria de Toledo
 • Camara de Comercio e Industria de Miranda de Ebro
 • Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia SL
 • Escuela de Idiomas de los Negocios de Madrid
 • Instituto de Formacion Empresarial de la Camara Oficial de Comercio e Industria de Madrid

Wybrane szkoły w Brazylii:

 • Universidade Federal do Rio Grande do Sul
 • Universidade Federal de Santa Catarina
 • Universidade Federal da Bahia
 • Universidade Federal de Pernambuco
 • Universidade Estadual de Londrina
 • Faculdades Integradas Paulista
 • Faculdade Nilton Lins
 • Faculdades Integradas Paulista
 • Faculdades Integradas Torricelli
 • Instituto Metodista Bennet


Warunki jakie należy spełnić aby być zwolnionym z egzaminu B2:

należy zdawać wszystkie części tzn. pisemną , ustną i listening
należy zaliczyć na min. credit dwie z trzech części

Ocena wpisana jest do indeksu na podstawie następującej skali:

 • DISTINCTION: 5.0
 • CREDIT: 4.5
 • PASS: 4.0

W przypadku różnych ocen z poszczególnych części wyciągana jest średnia arytmetyczna.