Linki

Opłaty za warunki:
Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie):

  • II rok semestr zimowy - 42 godziny -> 252,00zł
  • II rok semestr letni - 42 godziny -> 252,00zł
  • III rok semestr zimowy - 28 godzin -> 168,00zł
  • III rok semestr letni - 28 godzin -> 168,00zł

Studia stacjonarne I stopnia (licencjackie):

  • II rok semestr zimowy - 42 godziny -> 252,00zł
  • II rok semestr letni - 42 godziny -> 252,00zł
  • III rok semestr zimowy - 56 godzin -> 336,00zł

Studia stacjonarne II stopnia :

  • 28 godzin -> 168,00zł