Kadra dydaktyczna

mgr Ilona Dąbrowska

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:ilonadab@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Środa10:30-11:302018.06.27.
Piątek12:30-13:302018.06.29.
Wtorek10:30-11:302018.07.03.
Czwartek10:30-11:302018.07.05.
Poniedziałek10:00-11:002018.09.03.
Środa10:00-11:002018.09.05.
Poniedziałek10:00-11:002018.09.10.
Środa10:00-11:002018.09.12. - ostateczny termin uzyskania zaliczenia za semestr letni 2017/2018
Poniedziałek10:00-11:002018.09.17. - dyżur administracyjny
Środa10:00-11:002018.09.19. - dyżur administracyjny
Poniedziałek10:00-11:002018.09.24. - dyżur administracyjny
Środa10:00-11:002018.09.26. - dyżur administracyjny
harmonogram: