Kadra dydaktyczna

mgr Ilona Dąbrowska

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:ilonadab@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Środa13:00-14:00
Piątek11:00-12:00
harmonogram:
MS 2MS1 B-2 Poniedziałek 08:15 09:00 224 D-13
MS 2MS2 B-2 Poniedziałek 09:15 10:45 224 D-13
GGiOŚ 2L3 B-2 Poniedziałek 11:00 11:45 224 D-13
GGiOŚ 2L4 B-2 Poniedziałek 12:00 13:30 224 D-13
EAIiIB 2E3 B-2 Poniedziałek 14:10 14:55 224 D-13
EAIiIB 2E4 B-2 Poniedziałek 15:00 16:30 224 D-13
IEiT 1ET50 B-2+ Środa 11:30 13:00 309 D-11
GGiOŚ 2L3 B-2 Środa 14:15 15:45 310 D-11
GGiOŚ 2L4 B-2 Środa 16:00 16:45 310 D-11
EAIiIB 1IB45 B-2+ Środa 17:00 18:30 310 D-11
IEiT 6T111 C-1 Środa 18:35 20:05 310 D-11
EAIiIB 2E3 B-2 Czwartek 08:15 09:45 224 D-13
EAIiIB 2E4 B-2 Czwartek 10:00 10:45 224 D-13
MS 2MS1 B-2 Czwartek 11:10 12:40 224 D-13
MS 2MS2 B-2 Czwartek 12:45 13:30 224 D-13