Kadra dydaktyczna

mgr Ilona Dąbrowska

Z-ca Kierownika Zespołu Języka Angielskiego

stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 301
telefon:012 617-32-98
e-mail:ilonadab@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek11:15-12:00
Piątek11:00-11:45
harmonogram:
EAIiIB 3B2 B-2 Poniedziałek 08:00 09:30 218 D-13
MN 3N1 B-2 Poniedziałek 09:30 11:00 218 D-13
IEiT ST3 B-2+ Poniedziałek 14:00 15:30 226 D-13
IEiT ST4 B-2+ Poniedziałek 15:30 17:00 226 D-13
WGiG 2G11 B-2 Wtorek 08:15 09:00 310 D-11
WGiG 2G12 B-2 Wtorek 09:15 10:45 310 D-11
IEiT ST7 B-2+ Czwartek 08:00 09:30 417 D-13
IEiT ST8 B-2+ Czwartek 09:30 11:00 417 D-13
WGiG 2G11 B-2 Piątek 08:15 09:45 311 D-11
WGiG 2G12 B-2 Piątek 10:00 10:45 311 D-11