Kadra dydaktyczna

mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

Z-ca Kierownika SJO

Dyżur przejmuje mgr Grzegorz Kłopotowski.

stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:skrynick@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek14:00-15:00
Czwartek10:00-11:00
harmonogram:
WGiG 2G1 B-2 Wtorek 08:15 09:00 312 D-11
WGiG 2G2 B-2 Wtorek 09:15 10:45 312 D-11
O 3O2 B-2 Wtorek 11:00 12:30 312 D-11
O 3O3 B-2 Wtorek 12:30 14:00 312 D-11
MW POWER 1 B-2 Wtorek 18:30 20:00 311 D-11
MW POWER 2 B-2 Czwartek 08:00 09:30 232 D-13
WGiG 2G1 B-2 Piątek 08:15 09:45 312 D-11
WGiG 2G2 B-2 Piątek 10:00 10:45 312 D-11
WNiG 3W2 B-2 Piątek 11:00 12:30 312 D-11
WNiG 3W3 B-2 Piątek 12:30 14:00 312 D-11