Kadra dydaktyczna

mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

Zastępca Kierownika SJO

stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:skrynick@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek08:30-09:30
Czwartek08:30-09:30
harmonogram: