Kadra dydaktyczna

mgr Agnieszka Humięcka


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:humiecka@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek13:30-14:15
Czwartek13:00-13:45
harmonogram:
EiP P-4-A-B2+-1 B-2+ Wtorek 08:00 09:30 224 D-13
EiP P-4-A-B2+-2 B-2+ Wtorek 09:30 11:00 224 D-13
IMiC 6C111 NULL Wtorek 11:15 12:45 324 D-13
Z 6Z111 NULL Środa 15:00 18:15 307 D-13
IMiR SR8 B-2+ Czwartek 14:00 15:30 310 D-11
IMiR SR9 B-2+ Czwartek 15:30 17:00 310 D-11
EAIiIB SE1 B-2+ Czwartek 17:15 18:45 310 D-11
EAIiIB SE2 B-2+ Czwartek 18:45 20:15 310 D-11