Kadra dydaktyczna

mgr Monika Kaźmierska


stanowisko:lektor
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:mokazim@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Wtorek11:30-12:302018.06.26
Piątek18:30-19:302018.06.29
Poniedziałek09:30-10:302018.07.02
Środa09:30-10:302018.07.04.OSTATNI TERMIN ZALICZENIA PRZED 2 TERMINEM EGZAMINU
Wtorek09:30-10:302018.09.04
Środa09:30-10:302018.09.05. OSTATNI TERMIN ZALICZENIA PRZED 3 TERMINEM EGZAMINU
Wtorek09:30-10:302018.09.11
Piątek18:30-19:302018.09.14
Poniedziałek10:30-11:302018.09.17
Środa10:30-11:302018.09.19
Wtorek10:30-11:302018.09.25
Czwartek10:30-11:302018.09.27
harmonogram: