Kadra dydaktyczna

mgr Anna Mirosławska-Olszewska


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:amo@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek14:00-15:002018.06.25
Czwartek10:00-11:002018.06.28
Wtorek11:15-12:152018.07.03
Czwartek10:30-11:302018.07.05; jest to termin ostateczny uzyskania zaliczenia przed II terminem egzaminu końcowego
Poniedziałek10:30-11:302018.09.03
Środa10:00-11:002018.09.05; jest to termin ostateczny uzyskania zaliczenia przed III terminem egzaminu końcowego.
Poniedziałek11:00-12:002018.09.10
Środa10:15-11:152018.09.12
Wtorek10:00-11:002018.09.18
Czwartek10:00-11:002018.09.20
Wtorek14:00-15:002018.09.25
Wtorek10:00-11:002018.09.27
harmonogram: