Kadra dydaktyczna

mgr Anna Mirosławska-Olszewska


stanowisko:wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:amo@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek14:00-15:002018.06.25
Czwartek10:00-11:002018.06.28
Wtorek11:15-12:152018.07.03
Czwartek10:30-11:302018.07.05; jest to termin ostateczny uzyskania zaliczenia przed II terminem egzaminu końcowego
Poniedziałek10:30-11:302018.09.03
Środa10:00-11:002018.09.05; jest to termin ostateczny uzyskania zaliczenia przed III terminem egzaminu końcowego.
Poniedziałek11:00-12:002018.09.10
Środa10:15-11:152018.09.12
Wtorek10:00-11:002018.09.18
Czwartek10:00-11:002018.09.20
Wtorek10:00-11:002018.09.27
harmonogram:
EAIiIB 3E11 B-2 Poniedziałek 14:00 15:30 88 D-8
EAIiIB 3E12 B-2 Poniedziałek 15:30 17:00 88 D-8
MW 3MW01 B-2 Poniedziałek 17:20 18:50 9 DS-alfa 4
H H-1-A-U-30-1 B-1 Wtorek 12:30 14:00 88 D-8
IMiR 2R10 B-1 Wtorek 14:10 14:55 88 D-8
IMiR 2R11 B-1 Wtorek 15:15 16:45 88 D-8
FiIS F-1-A-Y-30-7 B-2 Czwartek 11:00 12:30 308 D-11
IMiR 2R10 B-1 Czwartek 14:15 15:45 628 D-8
IMiR 2R11 B-1 Czwartek 16:00 16:45 628 D-8