Kadra dydaktyczna

mgr Jolanta Przęczek


stanowisko:starszy wykładowca
język:angielski
pokój:D-11, pok. 314, 315
telefon:012 617-32-36, 012 617-32-37
e-mail:przeczek@agh.edu.pl
inne:
dyżury:
Poniedziałek13:00-13:45
Czwartek13:00-13:45
harmonogram:
IEiT 1T17 B-1 Poniedziałek 14:00 15:30 217 D-11
IEiT 1T18 B-1 Poniedziałek 15:30 17:00 217 D-11
EiP 2P7 B-2 Wtorek 14:15 15:00 228 D-13
IMiR 3R15 B-2 Wtorek 15:30 17:00 228 D-13
GGiI¦ 2D5 B-1 Wtorek 17:05 17:50 220 D-13
GGiI¦ 2D6 B-1 Wtorek 18:00 19:30 220 D-13
EiP 2P7 B-2 Czwartek 14:00 15:30 310 D-11
IMiR 3R16 B-2 Czwartek 15:30 17:00 310 D-11
GGiI¦ 2D5 B-1 Czwartek 17:05 18:35 310 D-11
GGiI¦ 2D6 B-1 Czwartek 18:45 19:30 310 D-11